AMNYTT 4/2019 - Page 19

NOEN GANGER KAN DET VÆRE VANSKELIG Å VELGE …