AMNYTT 4/2019 - Page 164

Industry@pps | 1/2019 WinCC 7.5 – Scada for fremtiden Den nye versjonen av WinCC 7.5 har fått ny funksjonalitet som gjør den sentral i et moderne industrianlegg. Geir Kvamme Mange har sådd tvil om Scadas fremtid. Med skyløsninger, Big Data og produk- ter fra tradisjonelle IT-leverandører er kampen om territoriet nord for PLSen hardere enn noen gang. Vi i Siemens har fortsatt tro på Scada og at disse systemene bare blir viktigere i frem- tiden. Et godt Scada-system fungerer som en naturlig datahub mellom auto- masjon og de forskjellige IT-systemene. Men tilpasninger til en mer moderne infrastruktur må til. Det er akkurat det som skjer med den nye versjonen av WinCC Scada. løst i WinCC før de eventuelt blir sendt til en skyløsning for analyse. Til dette trengs det gjerne støtte for MQTT-pro- tokoll. Denne er nå på plass i WinCC V7.5. DESIGN Grafisk design har kanskje ikke stått i fokus for Scada, men økt bruk av mobile enheter med forskjellige oppløsninger tvinger frem vektorgrafikk. Siemens har valgt SVG som standardformat for vis- ning av grafiske objekter, og med V7.5 følger et stort bibliotek med objekter. KOMMUNIKASJON SIKKERHET Med innebygd driver for OPC UA Alarm & Event kan WinCC hente alarmer fra 3.-partsystem og integrere disse søm- En forutsetning for å kunne operere som en datahub mellom OT og IT er at sikkerheten er på høyeste nivå. 22 «Security by Default» er et begrep som brukes og innebærer at alle sikkerhet- smekanismer ved kommunikasjon inn og ut av systemet er skrudd på ved installasjon. Kobling til sky og mobile enheter vil med V7.5 kun foregå via kryptert kommunikasjon. http://www.siemens.com/wincc-v7 Geir Olsbø Kvamme Sales Specialist Digitalization geir.kvamme@siemens.com