AMNYTT 4/2019 - Page 162

Industry@pps | 1/2019 Siemens har et svært dedikert responsteam som stiller på anlegget innen 1 time når produksjon stopper. - Pakkedistri- busjonsanlegget til SAS skal gå 24/7 året rundt, forteller Kåre Ettestad, Group Manager Engineering & Service Oslo, til Min Drift og Vedlikehold. (Foto: Jan Helge Kalvik) STOLTHET OG GLEDE Det er sterke drivkrefter bak dette som nesten går helt av seg selv – de folkene som er der løser alle oppgavene. Vi har sett nytten av å la de samme menneskene utføre den samme gode tjenesten år etter år. - Alle har vært i tjeneste der i 10- 14 år. Dette har en veldig stor verdi. De finner feil på kort tid. Det man gjør, gjør man godt over tid. Vi har mennesker med høyt engasjement som tar ansvar, og som alltid er i beredskap. - Vi er stolte over dette og vår short time fix rate, forteller Ettestad. Link til Siemens presentasjonsvideo ”Fremtidens Industri er Digital” Med norsk industri som hjemmebane Siemens har totalt 29 ansatte i avdeling Engineering & Ser- vice Oslo, og jobber i hovedsak med norsk industri, motordrif- ter, automatisering, store likeretteranlegg/elektrolyse og for eksempel serviceavtalen på Oslo Lufthavn Gardermoen. 20 Siemens i Norge har cirka 1.500 ansatte fordelt på 17 loka- sjoner og omsetter for 5 milliarder kroner. Selskapet er ver- dens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger.