AMNYTT 4/2019 - Page 161

1/2019 | Industry@pps skoene i fartsretninga når de tar kveld for å være raskest mulig på plass når pro- duksjonen stopper. GOD LAGSPILLER - Det er et veldig dedikert responsteam som stiller på anlegget innen 1 time, for- teller Ettestad. Siemens bruker også Bravida på Jess- heim som lagspiller og underleverandør. - Bravida på Jessheim er med på laget for å kunne ha nok og riktige ressurser for å holde postpakkesdistribusjonen for SAS gående på flyplassen. KREVENDE OPPGAVER STIMULERER - I 2018 hadde vi hatt avtalen i 14 år, forteller Kåre Ettestad hos Siemens. Han legger ikke skjul på at dette er en givende og krevende oppgave. Men det har gått svært så bra, sier Ettestad, og er stolt over å kunne forteller at ”...vi har aldri hatt en hendelse der vi ikke har klart å oppfylle forpliktelsene i kontrak- ten. Vi holder det vi lover...” Her jobbes det blant annet mekanisk, med vedlikehold og feilsøking. Det er et omfattende anlegg som driftes, det er mye mekaniske deler på maskiner og transportbånd. Siemens har et svært dedikert responsteam som stiller på anlegget innen 1 time når produksjon stopper. - Pakkedistribusjonsanlegget til SAS skal gå 24/7 året rundt, forteller Kåre Ettestad, Group Manager Engineering & Service Oslo, til Min Drift og Vedlikehold. (Foto: Jan Helge Kalvik) GODT FORHOLD Det er viktig med et godt forhold til opp- dragsgiveren. - Vi har et godt forhold til Core og Jan Erik Vågan – vår medspiller lokalt på Gardermoen. Gutta leverer varene – de gjør jobben så godt at vi ikke har konflik- ter med oppdragsgiver. Anlegget går til enhver tid, og jeg slipper jeg å dra opp og forklare hva vi ikke har lykkes med, forteller Ettestad. Her er ingen nyheter gode nyheter. Det arbeides kontinuerlig med prediktivt vedlikehold, her skiftes det heller på dagtid enn å vente til det ryker på natta. MANNSKAPET TELLER MEST Ettestad understreker at business er business, men suksessfaktoren er men- neskene som er der, de som står opp midt på natta for å ta telefonen, som har engasjementet, drivkraften, viljen til å gjøre en god og riktig jobb. - En av våre har en drøy halvtimes kjø- retid til Gardermoen, likevel rekker han alltid frem innen en time når anlegget stopper, forteller Ettestad. SAS frakter mye pakkekolli med flyene og eier anlegget som sorterer og distribuerer pakkene på Gardermoen. Alt av postpakker som går via SAS til og fra Norge er innom dette anlegget. (Foto: SAS) ”...vi har aldri hatt en hendelse på anlegget der vi ikke har klart å oppfylle forpliktelsene i kontrakten. Vi holder det vi lover...” - Kåre Ettestad, Siemens 19