AMNYTT 4/2019 - Page 160

Industry@pps | 1/2019 Siemens på Oslo Lufthavn Gardermoen: Holder pakkedistribusjonen i gang 24/7 Siemens holder postpakkedistribusjonen på Gardermoen gående dag og natt. Serviceavtalen med Coor Management for SAS Spirit er både intenst krevende og svært givende for spesialistene hos Siemens. Av Jan Helge Kalvik Fagredaktør Min Drift & Vedlikehold SAS frakter mye pakkekolli med flyene og eier anlegget som sorterer og distri- buerer pakkene. Alt av postpakker som går via SAS er innom dette anlegget. Kontraktens verdi er 3 millioner kroner, og Siemens har fått fornyet tillit ut 2022. HØY KOMPETANSE Pakkedistribusjonsanlegget har vært i drift siden i flyplassåpningen i 1998. - Takket være dyktige folk og gode krea- 18 tive løsninger kommer vi i mål med grei margin. Suksessfaktoren er serviceper- sonell med elektromekanisk bakgrunn som feilsøker, reparerer og sveiser der dette er nødvendig. - Vi eier avtalen med Coor Service Mana- gement AS og har også Bravida Jessheim med på laget for å kunne ha nok og rik- tige ressurser til enhver tid forteller Kåre Ettestad, Group Manager Engineering & Service Oslo. MED SKOENE I FARTSRETNINGEN Det skjer noe på anlegget nesten hver dag, som forøvrig ligger inne i en sikker- hetssone. - Vi responderer etter behov, men har også en del vedlikehold. Derfor er det flere dager med folk på stedet enn ikke, forteller Ettestad. - Vi må være hands on og klar til utryk- ning. Våre faste folk som arbeider med dette spesielle anlegget har parkert