AMNYTT 4/2019 - Page 159

1/2019 | Industry@pps SIMATIC Notifier MindSphere-applikasjonen SIMATIC Notifier gjør det mulig å redusere reaksjonstider og nedetid ved å sende push-notifika- sjoner direkte til din stabs smarttelefon. Bruk varslene for å spore tilstanden til maskinene dine over hele verden. Se dine kritiske alarmer, alarmer og varsler i en enkel- og brukervenn- lig oversikt. SIMATIC Notifier overvåker dataene dine og sender varsler basert på regler som kan konfigureres enkelt av deg: • Materialmangel? Gi beskjed til leverandøren din direkte fra maskinen. • Problemer på OEM-maskinen din? Gi beskjed og send ser- vicetekniker selv før kunden ringer deg. • Få oversikt over alle varsler via et klart og enkelt webgren- sesnitt og motta push notifications rett på smarttelefonen din Knut Lønskog TIA Portal beveger seg inn i sky TIA Portal flytter inn i sky: Fleksibel bruk av engineeringssoftware i forskjellige prosjektfaser. RASK OG FLEKSIBEL TILGANG TIL FERDIG INSTALLERT ENGINEERINGSVERKTØY. INTEGRERING AV EN STOR RANGE HARDWARE, PC-ER OG TABLETS. Med TIA Portal i sky utvider Siemens mulighetene for å bruke TIA mer fleksibelt i forskjellige faser av et prosjekt. Løsningen er basert på TIA Portal V 15.1 med alle tilgjengelige opsjoner. Ved hjelp av PLC SIM Advanced vil det være mulig å simulere applikasjoner i sky. Her har man full tilgang til hele S7 1500 produktporteføljen inklusive S7 1500 R/H og alle HMI-løsnin- gene som paneler, PC-baserte Scada-systemer osv. Å bruke TIA i sky gjør at man får en rask tilgang til ferdig prein- stallert software. Man kan benytte hvilken som helst type hardware inklusive tablets uten å installere noe som helst. Løsningen kan benyttes når og hvor som helst. Denne funksjonen gir stor fleksibilitet og kan være kostnads- besparende for kundene. Man har til enhver tid tilgang til de nødvendige verktøy og man kan være sikker på at det alltid vil være siste versjon som er installert. Videre vil det være mulig å lagre prosjektdata i sky hvor man vil kunne benytte «cloud-based FileShare» for på en enkel måte få tilgang. Det vil også være enkelt å dele data med andre, for eksempel i et prosjektteam. Håkon Nilssen 17