AMNYTT 4/2019 - Page 158

Industry@pps | 1/2019 SIDRIVE IQ Fremtiden er digital- også i industrisektoren Takket være digitalisering og nettverksprosesser er det mulig å produsere mer fleksibelt og pålitelig, med raskere responstid. Med SIDRIVE IQ kan du nå dra nytte av en ny dimensjon av til- gjengelighet, brukervennlighet, produktivitet og effektivitet. Med SIDRIVE IQ kan du overvåke, analysere og optimalisere ditt «drive-system» digitalt, noe som gjør operasjons- og til- standsdataene til ditt system transparent. Det hjelper deg med å identifisere vedlikeholds krav og optimaliseringspotensial for å øke produktiviteten. SIDRIVE IQ- FLERE FUNKSJONER MINDSPHERE APPLIKASJONER Med SIDRIVE IQ-applikasjonene kan du enkelt få tilgang til alle relevante data fra dine motorer og omformere når som helst og hvor som helst. De skybaserte løsningene for dataanalyse behandler dataene som samles inn, lar deg overvåke og analy- sere status og ytelse til dine drives-systemer og derfra gjør det mulig å optimalisere driften. SERVICE Med SIDRIVE IQ kan du også dra nytte av tilpassede tjenes- ter for en enda bedre kjøring. Denne skreddersydde servicen innebærer alt fra korrigerende tiltak og feilklarering til fore- byggende vedlikehold og proaktive tjenester for topp ytelse. DIGITALT TILKOBLET Med såkalte «edge enheter» kan du analysere drifts- og til- standsdata fra lavspenningsmotorer og omformere, høyspen- ningsmotorer og mellomspenningsomformere og videresen- der dataen til behandling oppe i skyen. SIMOTICS CONNECT 400 for lavspenningsmotorer, SIMOTICS CONNECT 600 for høyspenningsmotorer og SINAMICS CONNECT 300 for omfor- mere er eksempler på slike edge enheter. 16 ANALYZE MYDRIVES Analyze MyDrives er en Mindsphere applikasjon for SINAMICS V20 og V90 omformere, SINAMICS G modulær- og kompak- tomformere, SINAMICS G120X samt SINAMICS S omformere opp til 250kW. Appen tar dataen som er samlet inn fra dine edge enheter og gjør den om til nyttig data. Ved kontinuer- lig overvåkning av strømforbruk, moment og frekvens er det mulig å identifisere faktiske vedlikeholds- og optimaliserings krav og iverksette passende tiltak i god tid. Dette reduserer behovet for vedlikehold ved faste intervaller og gjør det mulig å øke maskinproduktiviteten, identifisere energisparende potensial, utvide vedlikeholds intervaller og minimere nede- tiden. Fremtiden er digital. https://new.siemens.com/global/en/pro- ducts/drives/digital-drive-systems/sidrive-iq.html Katrine Closs