AMNYTT 4/2019 - Page 157

1/2019 | Industry@pps Siemens blir total leverandør Produktspekteret til Siemens er bredt og omfattende. Det dekker det meste innen kontroll, instrumentering, kommuni- kasjon og elektro for industrielle og kommunaltekniske virk- somheter. Omfanget av produkter har gitt utfordringer med å se helheten. Nå arbeides det systematisk med å se på vertikale synergier internt i den nye enheten Siemens Digital Industries. Målet er å fjerne inntrykket av at selskapet stort sett leverer PLSer, kommunikasjonsløsninger og elektriske løsninger som drives og motorer. Siemens kan lever kontrollsystemer for alle formål, fra små PLSer til store DCS systemer. Sky løsningen MindSphere til- fører produktporteføljen løsning for avanserte analyser og digitalisering. I produktporteføljen finne elmotorer, drives og frekvensomformere i all ytelses og energiklasser. I en komplett leveranse er instrumentering viktig. Siemens kan tilby hele bredden av instrumenteringer; og nå samarbeid med Hach også; • analyseinstrumenter for både kommunalteknikk og industri • • • • • • Dette gjør Siemens i stand til å levere komplette anlegg, fra sensor til overordnede analyseløsninger. Produktspekteret til Siemens kan integreres horisontalt i produksjonens verdikjede. Nå arbeides det godt med vertikal forståelse og samarbeid internt i Siemens Digital Industries. kundene vil i fremtiden let- tere se selskapet som en helhetlig automatiseringsleverandør. Nivå Flow Trykk Temperatur Positioner Veiesystemer Sean Easter 3RW5 Soft Starter leveres nå opp til 1280A og kan brukes på nettverk mellom 200V og 690V 3RW5 soft starter passer perfekt på enkle til mer krevende applikasjoner. Alt fra pumpedrifter, vifter, kompressorer så vel som transportbånd eller tyngre prosesser. 3RW5 kan enkelt integreres i automasjonssystemet via en rekke protokoller som PROFINET, OPC UA, PROFIBUS, Ethernet/ IP Modbus og engineeres med TIA Portal. 3RW55 er ATEX/IECEx-godkjent og Siemens har gjort en rekke kombinasjonstester med motorvern og sikringer på 400V, 500V og 690V. 3RW5 kommer nå også med marine typegod- kjenninger. 3RW55 har flere nye funksjoner som «auto parametersetting» for en best mulig tilpasset oppstart hver eneste gang da den kjenner på endringer av last. Har du pumpedrifter så kan du også bruke «pumpestopp»- eller «automatisk pumperengjø- rings»-funksjonen. -Robust trefasekontrollert optimal soft starter. -Marine typegodkjenninger & ATEX/IECEx-godkjent. -Engineering i TIA Portal. -PROFINET, OPC UA, PROFIBUS, Ethernet/IP Modbus TCP/ IP-kommunikasjon. -Tilstandsovervåking. Les mer her: www.siemens.com/softstarter Kim Larsen 15