AMNYTT 4/2019 - Page 156

Industry@pps | 1/2019 Fullverdig industriell server for virtualisering og maskinlæring Med IPC1047 lanserer Siemens et råskinn av en server for industriell bruk. Den nye serveren skiller seg ut med sitt robuste kabinett, som er svært motstandsdyktig mot vibrasjon og støt, i tillegg til høy grad av elektromagnetisk kompatibilitet og utvidet temperaturområde på 50°C, der servere laget for bedriftsmarkedet kommer til kort. IPC1047 har to slots for CPU-er med mulighet for opptil 28 prosessorkjerner, og kan utstyres med hele 2 TB DDR4 RAM og 8 harddisker i RAID-oppsett. Dette gjør den til et utmerket valg som hardware for virtualisering, og man kan for eksem- pel virtualisere hele SCADA-løsningen for et automasjonsan- legg, noe som reduserer vedlikeholdet og kompleksiteten for PC-parken betydelig. En variant som fokuserer mer på grafikk blir også tilgjenge- lig. Den kan utstyres med to Nvidia Quadro P5000 grafikkort for bildebehandling med opptil 5K-oppløsning. Et høyt antall tilgjengelige kjerner, som i disse grafikkortene, kan også utnyt- tes for maskinlæring. Dette gjør serveren ideell for utvikling av kunstig intelligensapplikasjoner. Zubair Iqbal Produktlink: http://www.siemens.com/ipc1047 SIMATIC Performance Insight MindSphere-applikasjonen SIMATIC Performance Insight muliggjør sanntidsoversikt over maskiner, produksjonslinjer og fabrikker uavhengig av lokasjon. Produksjonsoptimalisering gjøres enkelt ved raskt å sette opp KPI-beregninger direkte på tilgjengelige sanntidsdata fra Min- dSphere. Visualiserer og tilgjengeliggjør f.eks. utstyrseffektivi- tet, kvalitet og oppetid direkte fra utstyret. Lag detaljerte grafer for å bestemme og sammenligne produk- sjonsytelse på tvers av maskiner og utstyr og på forskjellige tidspunkter: • Beregne KPI-er basert på individuelle formler for å bestemme maskinens og anleggets ytelse. • Få tilgang til maskinens og anleggets ytelse over hele verden. • Få den mest relevante informasjonen for presise beslut- ningsprosesser og for raskt å optimalisere maskinens eller fabrikkens tilgjengelighet og ytelse. 14 Knut Lønskog