AMNYTT 4/2019 - Page 155

1/2019 | Industry@pps frekvensomformere og eksterne I/ Oer. Disse produktene kjenner vi godt til internt her hos oss. Så behovet for ekstern hjelp er lite. Men når vi henven- der oss til Siemens, er de raske til å følge opp forespørslene. Og vi får den støtten vi trenger. SAMKJØRING PLS OG ROBOT For enkel konfigurere roboten utnyttes løsningen som robot produsenten KUKA og PLS leverandøren Siemens har fått utvikle. Denne løsningen innebærer at programmerer kan programmere robo- ten via PLSen. Ved hjelp av KUKA.PLC mxAutomation-blokkbiblioteket, tar SIMATIC-kontrolleren full kontroll over KUKAs industrirobot. Tolkeren for kom- mandoene til KUKA.PLC mxAutomation blokkbiblioteket er installert på robot- kontrolleren. Tolkeren mottar komman- doer fra SIMATIC-kontrolleren og utfører dem på robotens mekaniske system, inkludert kinematisk transformasjon. For å gjøre dette, brukes KUKA.PLC mxAutomation blokk biblioteket i TIA Portal, som gir alle nødvendige funk- sjonsblokker. Kommunikasjon mel- lom SIMATIC S7-1500-kontrolleren og KUKA-industriroboten skjer via en PRO- FINET-tilkobling. Alle kommandoer og statusinformasjon mellom SIMATIC-kon- trolleren og roboten byttes via denne tilkoblingen. Det er utviklet resepter for de forskjellige produkter og forpakninger. Reseptene er lagret i PLSen og operatøren velger hvilken resept det skal pakkes etter via HMIen ved maskinen. - Vår filosofi ved utvikling av disse løsningene har vært at maskinen skal være enkel å operere, sier Stabell. Jo mer intuitivt vi greier å presentere informasjon til operatøren i HMI løsningen, des mer effektivt kan vedkommende operere maskinen. OM MXAUTOMATION Med KUKA.PLC mxAutomation-styrings- programvaren er det mulig for eksterne styreenheter med en innebygd PLS å styre KUKA-roboter på grunnlag av elementære bevegelsesinstruksjoner. Dette gir en enkel måte til å iverksette et sentralt, kundevennlig operatørsty- ringskonsept for robotstyrte produk- sjonsmaskiner. De fremragende kinematiske og sikker- hetsrelevante funksjonene til KUKA KR C4-kontrolleren forblir fullt tilgjengelige siden mxAutomation-kommandertolken til KR C4 kommuniserer PLC-kommando- ene til baneplanleggingsmodulen, som setter roboten i bevegelse med den van- lige presisjonen og påliteligheten. Med KUKA.PLC mxAutomation krever brukeren minimal kunnskap om robot- programmering. Funksjonsblokkene mxAutomation tillater KUKA-roboten å bli befalt innen det velkjente PLC-pro- grammeringsmiljøet. KUKA er den første robotprodusenten som oppfyller kravene til PLC Open-or- ganisasjonen med KUKA.PLC mxAuto- mation 2.1-programvaren og er der- med sertifisert i samsvar med ”PLCopen Motion Control Part 4”. Tilgangsfunksjo- ner forhåndsdefinert av KUKA er tilgjen- gelige for kunden. 13