AMNYTT 4/2019 - Page 152

Industry@pps | 1/2019 Edge Computing et supplement til PLS PLS har lenge vært dominerende på fabrikkgulvet når vi snakker om styring og datainnsamling. Dagens krav til fleksibilitet og digitalisering tvinger frem nye komponenter i automasjonsporteføljen. Geir Kvamme Edge Computing er et begrep som bru- kes mye av mange i forskjellige sam- menhenger, og det har sin opprinnelse i den tradisjonelle IT-verdenen. I indus- trien har vi egentlig drevet med Edge Computing i mange år da mye av data- kraften er distribuert ut i anlegget. Men når «alle» snakker om Edge i dag, er det en helt ny funksjonalitet som kommer. EDGE APPS Applikasjonene som kjører på de for- skjellige devicene kalles Edge Apps. Typiske applikasjoner vil være prepro- sessering av data før de sendes til skyen. Applikasjonene kan benytte forskjellige typer teknologi og kan dermed brukes til å løse flere og helt andre utfordrin- ger enn vi klarte med den tradisjonelle pls-teknologien. minst også ha kontroll på hvor instanser av softwaren kjører. Dette kan være et grunnlag for betaling for de tjenester som Appen gir. Selskaper kan spisse sitt produkt og sin teknologi i en App for så å spre denne appen på tvers av bransjer og markeder. http://www.siemens.com/industrial-edge EDGE DEVICES Dette er enheter som har mulighet for å knyttes til Edge-verdenen. På samme måten som vi kjenner fra telefonen i dag, vil en Edge Device kunne laste ned nye og oppdaterte applikasjoner og kjøre disse. 10 EDGE MANAGEMENT Det å kunne endre programmet i PLS-en raskt er en av svakhetene til den tradi- sjonelle pls-en. Med Edge Management kan en enkelt spre nye versjoner av Apps ut til produksjonsenhetene og ikke Geir Olsbø Kvamme Sales Specialist Digitalization geir.kvamme@siemens.com