AMNYTT 4/2019 - Page 150

Industry@pps | 1/2019 SIMATIC PCS neo Nytt rammeverk for DCS fra Siemens Steffen Andreassen Nye SIMATIC PCS neo ble lansert på Hannover-messen. Dette blir det nye rammeverket for neste generasjon DCS. Det er lagt mye fokus på brukervennlighet og intuitive brukergrensesnitt i én samlet arbeidsbenk for alle oppgaver. Rammeverket er komplett nytt og hele brukergrensesnittet er HTML5-basert. All data ligger i én database. Objektorienteringen er konsistent og baserer seg på prosessobjekter, avledet fra kontrollmodul- typer som danner basisen i et prosjekt. Fra kontrollmodulene kan man bulkengineere og masseoppdatere fra spesialiserte grensesnitt eller fra et regnearkverktøy der man gjør søk, og deretter editerer rett i databasen. Metodikken for å sette opp et prosesskontrollsystem er basert på at man selv velger når i prosjekteringen prosjektet bindes sammen. Man kan bygge opp HW-arkitektur, PLS-program og HMI helt uavhengig av hverandre og - når man er klar for det - binde prosjektet sammen. Dermed er det også enkelt å omstrukturere og gjøre endringer senere. Prosessorkraften for å håndtere brukergrensesnittene ligger i en sentral server og distribueres til flere servere ved større arkitekturer. Alle andre arbeidsstasjoner for engineering/konfi- gurering eller for operatører og vedlikehold er nettlesere som kobler seg til serveren. Dette gir at klienten som kobler seg til ikke trenger noen form for installasjon annet enn sikkerhets- sertifikat for tilkobling. Enheten krever kun en nettleser. Vi stiller dermed ingen krav til operativsystem, type enhet eller lokasjon. På denne måten er oppskalering og nedskalering av antall ingeniører underveis i forskjellige deler av anleggets livssyklus en enkel justering. SIMATIC PCS neo ivaretar endringslogg, informasjon om hvor andre ingeniører har gjort endringer og låsing av deler av prosjektet. Tilgangsstyring og autorisasjoner til hver enkelt ingeniør er selvsagt også en del av brukeradmi- nistrasjonsgrensesnittet. SIMATIC PCS neo støtter Namur MTP (Module Type Packa- 8 ges). Dette betyr at vi kan importere MTP-beskrivelser av en innkjøpspakke. Denne gir ingeniøren direkte tilgang til tags, strukturer og bilder fra pakkeenheter, og dermed er integre- ring av pakkeenheter med 3parts PLS gjort enkelt. Systemet er laget for å møte kravene i IEC 62443. Med imple- mentering av «Defense in Depth» og oppfyllelse av kravene fra «Charter of Trust» er vi klare for den globale samhandlingen som SIMATIC PCS neo er utviklet for. Vi baserer oss på bruk av AS410 som ble lansert for SIMATIC PCS 7 v8.0 i 2013. Biblioteket Advanced Process Library, vide- reføres slik at de som kjenner dette som ingeniør eller operatør vil komme fort i gang med SIMATIC PCS neo. POSISJONERING AV SIMATIC PCS 7 VS SIMATIC PCS NEO SIMATIC PCS 7 og SIMATIC PCS neo vil markedsføres parallelt frem til PCS neo har all funksjonalitet. Viktige funksjoner i SIMATIC PCS 7 som vil bli tilgjengelig i SIMATIC PCS neo i løpet av de neste årene: -F-systems og Safety Matrix: sikkerhetsbiblioteket for S7-400H og vår Cause & Effect editor og tilhørende dynamisk visning. -Logic matrix: engineering og dynamisk visning av forriglings- matriser for prosesskontroll. -Power Control: Biblioteksblokker og konsept for IEC61850-kommunikasjon og integrering av vern, brytere, kraftelektronikk og andre kraftdistribusjonskomponenter. -Simatic Batch for reseptadministrasjon og styring. -Simatic Route Control: Konsept for løypestyring. Over de neste årene vil SIMATIC PCS neo utvikles for å inkludere disse mulighetene, i tillegg til at det jobbes med moderniserte løsninger. Et eksempel som ble vist frem på Hannover-messen var en applikasjon for Augmented Reality (AR) som viser pro- sessverdier, KPI-er, vedlikeholdsdata og dokumentasjon i felt via nettbrett.