AMNYTT 4/2019 - Page 148

Industry@pps | 1/2019 Tronrud Engineering kåret til Norges smarteste industribedrift 2019 I skarp konkurranse med en rekke sterke konkurrenter ble Tronrud Engineering kåret til Norges smarteste industribedrift 2019. Prisen ble utdelt av Erna Solberg under årets Industrikonferanse 7. mai. Kåringen skjer i samarbeid med Norsk Industri og Siemens AS. Prisen ble delt ut av Statsminister Jan Eirik Schiøtz DETTE ER SJETTE ÅRET KÅRINGEN GJENNOMFØRES I arbeidet med å finne frem til de nomi- nerte har juryen jobbet seg gjennom et enormt vurderingsgrunnlag på jakt etter de som driver norsk industri videre. Av en rekke svært gode kandidater i år, valgte juryen ut tre selskaper som kjen- netegnes av å ha kommet langt innen digitalisering og robotisering: Aarbakke, Tronrud Engineering og Moelven. 6 - Disse bedriftene viser hvordan det er mulig å drive verdiskapning til å leve av, og som vi andre kan lære av. Stor evne til omstilling og innovasjon gjør lokale hjørnesteinsbedrifter til globale markedsledere på sine felt – tross at produksjonen skjer i høykostlandet Norge. Dette gir grunn til optimisme på vegne av norsk industri, sier Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør i Siemens. EN STRÅLENDE INDUSTRIELL ROLLEMODELL Den bedriften som trakk det lengste strået var Tronrud Engineering, en av Norges fremste leverandører av auto- matiseringsløsninger og maskinbyg- ging. Statsminister Erna Solberg delte ut prisen til ingeniørbedriften under årets Industrikonferanse 7. mai og roste selskapet for deres innovative innstilling.