AMNYTT 4/2019 - Page 145

1/2019 | Industry@pps Kjære leser, Siemens har vært gjennom en omfattende omorganisering som trådte i kraft 1. april 2019. Denne omorganiseringen er for de fleste ansatte den mest omfattende vi har gjennomført. Endringen er gjennomført for å tilpasse selskapet den digitale transformasjonen vi er inne i, og å sørge for at vi er blant de viktigste aktørene innen industriell digitalisering. Samtidig er det et ønske om at selskapene i Siemens skal opptre mer selvstendig. Med bakgrunn i dette gjør vi om divisjoner til OpCos (Operative Company). Det forretningsområdet jeg har gleden av å lede skifter navn til Digital Industries. Det er også tatt ut mindre forretningsenheter som Siemens ønsker å utvikle selvstendig. Disse enhetene blir kalt POC (Portfolio Company). Siemens er delt inn i tre OpCos, • Digital Industries • Smart Infrastructure • Gas & Power pluss en rekke POCs. Vi i Siemens ser store muligheter innen digitalisering. Selv om enkelte tradisjonelle forretnings- områder har blitt solgt ut av selskapet, investeres det samtidig tungt i programvare og IT løsninger og nyutvikling. Erfaringene våre viser at det å bygge digital tvilling og å simulere maskinen eller prosessen, gjør nybygging og rehabilitering mer kostnadseffektivt. Samtidig kommer AI, IoT og Edge Computing for fullt inn i industrien. Selskapene og de ansatte i Siemens kan industri, og vi ser mange nye muligheter til å utvikle løsninger vi ikke har kunnet gjøre tidligere uten denne teknologien. Videre vil det nye 5G mobilnettet gi oss en helt annen mobildekning og båndbredde enn vi har hatt tidligere. Dette gjøre det mulig å koble maskiner og systemer til skyløsningen, MindSphere, på plasser som har vært mindre tilgjengelig tidligere. På toppen av dette må vi ta Cyber Security på alvor. Vi i Digital Industry har full portefølje innen alt dette, og vet hvordan vi skal ivareta og beskytte de industrielle behovene når man tar i bruk all denne nye teknologien. At vi kan tilby alt dette, betyr i prinsippet at våre kunder kan utvikle mer konkurransedyktige løsninger sammen med oss. Dette gir oss et godt forretningsgrunnlag, fordi vi ønsker å vokse gjennom suksess hos våre kunder. God lesning og god sommer Frank Bråthen ADMINISTRERENDE DIREKTØR DIGITAL INDUSTRI NORGE 3