AMNYTT 4/2019 - Page 135

11 BASF Pronova i Sandefjord kalibrerer i samarbeid med Endress+Hauser Her ser vi fra venstre Jan Richard Marthin- sen BASF, Magne Myrhaug E+H, Roger Næss BASF og Martin O. Aasrum BASF. De ser med stor entusiasme og fornøyelse på at kalibreringen skjer etter gjeldende prosedyrer. Dette er et viktig grep bedriften tok for å opprettholde den ypperste kvalitet på sitt sluttprodukt – Omega3 BASF Pronova er underlagt et strengt kvalitetsregime. Ved fabrikken i Sandefjord produseres det Omega 3 olje av farmasøytisk kvalitet. Verdensmarkedet er BASF Prono- vas tumleplass. Sentrale prosesselementer i produksjonen er dosering og massebalanser. Til dette benyttes coriolis masseflow-målere. Etter design og retningslinjer utarbei- det i samarbeid med Endress+Hauser, er BASF Pronova selvforsynt med kalibreringstjenester. Dette skjer med full sporbarhet til master-metere i Sveits. Funksjonalitet, utførelse og full dokumentasjon gjøres via Delta-V systemet levert av Emerson Process Management. Bedriften opererer ellers i SAP-verden. Her ser vi «master- metrene» plassert i parallell. Dette muliggjør en nøyaktig og effektiv kalibrering innen ønskede måle-områder, slik at prosess optimaliserin- gen opprettholdes i anlegget. Endress+Hauser utfører et stort spekter av service og kalibreringstjenester. Temperatur, Trykk og Flow er typiske parametere i vår portefølje av «on site» kalibrering. Blant våre spesialiteter finnes også service og vedlikeholds avtaler, idriftsettelse av instrumenter og løsninger, SIL- commissioning, håndtering av radioaktive kilder og diverse kurs innen nevnte disipliner. Ta gjerne kontakt med Magne Myrhaug for mer informasjon eller tilbud. Telefon: 971 68 393 E-post: magne.myrhaug@endress.com Orden og nøyaktighet er en dyd dersom man skal levere produkter til legemiddelindustrien. Her ser vi de forskjellige prosess-anslutningene. Dette muliggjør største grad av nøyaktighet i kalibrerings prosessen. GMP og 5S1 er sentralt i bedriftens kvalitets­ styring.