AMNYTT 4/2019 - Page 134

10 Endress+Hauser Nytt Inspeksjon av SIL-beskyttede kretser Endress+Hauser – Ditt første kontaktpunkt for prosess-sikkerhet • Forbedret sikkerhet takket være tomannsregel med eksterne SIL-spesialister • Raskere tilgjengelighet til prosessanlegget • Maksimal testkvalitet Vårt serviceomfang Inspeksjon er en verifiseringstjeneste som leveres direkte på stedet for å avdekke farlige uoppdagede feil i et sikker- hetsinstrumenteringssystem (SIS). Inspeksjonen utføres i samsvar med forhåndsdefinerte kundeinspeksjonsprosesser og omfatter typisk følgende oppgaver: •  Kickoff møte • Detaljert inspeksjon av instrumentet • Funksjonell test i samsvar med avtalte testprosedyrer •  Utarbeidelse av dokumentasjonen for verifisering av riktig drift Resultatene av funksjonstesten er dokumentert i en rapport som inneholder følgende: • Sjekklister og kommentarer til prosessaktiviteter • Outputresultater ved forhåndsdefinerte settpunkter • Samlet resultat av funksjonstesten som «bestått»/«ikke Bestått» • Parametre for prosedyren • Tiltak og kommentarer for alle delsystemer i applikasjon • Kommentarer angående alle feil, avvik eller forstyrrelser under funksjonstesten Fordeler • Omfattende SIL-kompetanse (måleteknologi, tjenester og opplæring) • Dokumentasjon av høy kvalitet som kan være individuelt skreddersydd der det er nødvendig • Anbefalinger i forhold til resultatene av funksjonell test, inkludert alle nødvendige tiltak Tekniske data og fullstendig dokumentasjon: www.no.endress.com/SIL