AMNYTT 4/2019 - Page 132

8 Endress+Hauser Nytt Temperaturmålere med innovativ teknologi I mange år har E+H vært ledende innen innovative løsninger for de for­ skjellige komponentene som til sammen utgjør et temperaturmåleinstrument; eller også kalt et termometer. Det er brukt store ressurser på dette. Resultatet gir våre kunder bedre sikkerhet, bedre produktkvalitet, økt produksjon og besparelser i energiforbruk og tidsbruk til kalibrering og vedlikehold. E+H har nå lansert flere nyheter for applikasjoner i standard- og mer krevende tungindustri. Rask responstid med spesiallomme Rask responstid er nødvendig ved raske temperaturskifter i prosessen, men også der man ikke kan ha så lange innstikk som anbefalt med standard lommer. En Pt-100 sensor måler ikke temperaturen i prosessen, det er alltid temperaturen den selv har som blir registrert. For å sikre at overføringen av temperaturen til Pt-100 sensoren går raskere enn varmeledningen i metallet i lommen mellom prosess og omgivelser, må sensoren være rask. Det må også overføringen fra prosess til sensor gjennom godset i lommen være. E+H har nå lansert en slik lomme. Den har et innebygget, varmeledende mate- riale i bunnen av lommen som passer nøyaktig sammen med et 6mm sensorinnstikk. Responstiden forbed- res med en faktor på 4 ganger raskere enn standard lomme, (f.eks. en T90 ned fra 80s til 20s) og kan brukes helt opp til 400°C. Den kan fint kombineres med en sensor, StrongSens, som tåler 60g. Dette gir en optimal og robust måling med høy nøyaktighet! Ekstra prosessbarriere – Dual Seal Den patenterte ekstra prosessbarrieren øker sikkerheten i applikasjoner der risikoen for skader på mennesker og utstyr er stor, dersom det oppstår en lekkasje mellom lomme og prosess. Barrieren sitter mellom prosesstilkobling og termometerhodet og er koblet til en trykkbryter med eget signal til PLS/ DCS. Barrieren samsvarer med NEK IEC TS 60079-40: Krav til prosessforsegling mellom brennbare prosessvæsker og elektriske systemer. Dette har hittil vært vanlig i våre multipunkts målesystemer og er nå endelig tilgjengelig i et standard termometer. Dual Seal prosessbarriere: • Trykkbryter for lekkasje deteksjon • Signal til PLS/DCS • Samsvarer med NEK IEC TS 60079- 40 Eksplosive atmosfærer: Krav til prosessforsegling mellom brennbare prosessvæsker og elektriske systemer Termolomme med rask responstid for høyere nøyaktighet med korte innstikk. iTERM ModuLine TN1xx Mer informasjon finner du på: https://bit.ly/2zQeZVR