AMNYTT 4/2019 - Page 131

7 CDP60 Analysepanel - En stor hjelp til energisparing Avløpsvann behandling Laboratorium Produksjon, Syntese Transport, logistikk Miksing & blanding Kraftverket Innkommende lagring, Feedstock Industriareal med "Utility" For å være konkurransedyktig forsøker alle bedrifter å holde produksjonskostnadene så lave som mulig. For produksjon av damp, trykkluft og produksjonsvann i kraftverket eller avløpsvannbehandling, bidrar online prosessmålinger til å holde det nødvendige energiforbruket så effektivt som mulig og å overholde grenseverdiene. For eksempel bidrar konduktivitetsmåling og pH-måling til å forhindre korrosjon i dampgenerering. Online Silikat- og hardhetsanalysator oppdager beleggdannelse i fordampere på et tidlig stadium. Endress + Hauser tilbyr nå disse analyseinstrumentene som en klar-til-bruk-panelløsning, som enkelt kan kobles sammen etter behov til CDP60-målestasjoner. Vi tar oppgaven med å designe og å velge den ideelle løsningen for de aktuelle parametrene. Med kjøle- og trykkavlastnings systemer, blir prøvene, for eksempel retur av varmt kondensat, avkjølt til normal sikkerhets temperatur for deretter å bli gjenstand for analyse i panelet. Brukere kan individuelt sette sammen paneler med ønskede analyse-parametere. Panelene, som enkelt kan kobles sammen, inneholder komplette rør, strømstyring, trykkmåler, temperaturmåling, avstengnings- ventiler, sensorer og transmittere. Ved å benytte E+H Panel-løsning CDP60 opprettholder brukeren til enhver tid fleksibilitet for å etterkomme det behovet som er tilstede. Den påviste sikkerheten til de digitale Memosens-sensorene og fleksibiliteten til flerkanals måleverdi-omformerne «Liquiline» garanterer maksimal målepålitelighet, selv for endrede behov. Mer informasjon finnes på: https://bit.ly/31zV3TA Modulært panel konsept i drift CDP60 panel med prøvekondisjonering Detaljer om monteringer