AMNYTT 4/2019 - Page 124

phoenixcontact.no CONTACT 2019 Energiformer kan omformes til hverandre, der summen av energimengdene over de forskjellige energiformene forblir uforandret før og etter energiomformingen.