AMNYTT 4/2019 - Page 123

FORHÅNDSVISNING Neste utgave utkommer i juni 2019: Mobilitet Alt beveger seg, alt fl yter. Mobilitet er mye mer enn bare veitrafi kk. Fly og jernbane, skip og vei, trafi kkårer og styring av dette, varefl yt og logistikk – og mennesket i midten. Et spennende tema som angår oss alle. På samme måte som neste UPDATE! REPORTASJE Storby testet ut På besøk i en europeisk storby på leting etter applikasjonene til Phoenix Contact PROSJEKT Tunnelbyggeplass Impressum Phoenix Contact GmbH & Co. KG Corporate Communications Lutz Odewald (sjefsredaktør) Tlf.: +49 5235 3-42153 E-post: lodewald@phoenixcontact.com Ralf Tegtmeyer, Christian Brill (grafi kk) Bildekilder: Forsidebilde: © Tonkinphotography/Shutter- stock © Shutterstock: S. 6, 7, 8, 10, 29, 32, 37, 43 Copyright © 2019 by Phoenix Contact Alle rettigheter forbeholdt Belgia får en ny attraksjon – et tunnel-showroom. Hva ligger bak? TEKNIKK Kjølt plugg Alle ser på det mobile. Vi fester blikket på en detalj som e-mobilitet er helt sjanseløs uten