AMNYTT 4/2019 - Page 120

BAK KULISSENE Tradisjonell kongress 24. Industrial Communication Congress Hvis tredje utgave av et arrangement i disse dager er berettigelse nok til å snakke om tradisjon, er 24. utgave av ICC en metusalem: Siden 1996 har brukere, kunder, produsenter og høyskoler møttes til stor utveksling rundt temaer som er relevante for automatiseringsindustrien. I begynnelsen stod feltbussystemet Interbus i forgrunnen, men i dag diskuteres temaer som digital transformasjon, Open Source og innovativ verktøyteknikk. 270 besøkende bega seg på vei mot det sørlige Niedersachsen, til Bad Pyrmont. Og var begeistret over muligheten til nettverksbygging og faglige samtaler. Du kan dermed være trygg på at den 24. ICC også vil bli fulgt av en 25. utgave anno 2020.  Årets innovator 2019 En e-mobilitetens stjerne står til valg Den kjølte High Power Charging-ladepluggen rykker stadig sterkere i offentlighetens fokus. Ikke bare når det gjelder design er den allerede nå et ikon for e-mobilitet (og nylig utmerket med German Design Award), men står også foran den offentlige avstemningen til "Årets innovator 2019". Ladestasjonen og underliggende infrastruktur blir stadig viktigere, tatt e-mobilitetens seierstog i Her kommer du til stemmeavgivningen: www.die-deutsche-wirtschaft.de/ zur-wahl-gestellt-phoenix-contact-e-mobility-gmbh/ 270 besøkende i Bad Pyrmont Sikkerhet i ord og eksempel Operatørplikter for gamle og brukte maskiner Hvis bestemte kriterier ikke hensyntas, kan maskinoperatører utilsiktet bli til offisielle produsenter av brukte maskiner. Og er dermed også forpliktet til å implementere alle rettsforskrifter i EF- maskindirektiv 2006/42/EF. Hvordan man håndterer slike tilfeller, og hvilke potensielle fallgruver man må være oppmerksom på ved 40 UPDATE 1/19 betraktning. HPC- pluggen fra Phoenix Contact kan komme til å bli en avgjørende byggestein for elektrisk drevet fremdrift. Det har også blitt fanget opp av kolleger i det industrielle fagtidsskriftet "Die Deutsche Wirtschaft", som har nominert HPC-ladepluggen i forbindelse med valg av Årets innovator 2019. Og for aktiv deltakelse forlanger den kun én ting: Livlig online-deltakelse, aller helst også fra din side.  kjøp, drifting og ombygging av maskiner, forteller Torsten Gast, leder for Competence Center Services på området Industry Management & Automation (IMA). I samarbeid med to eksperter har han skrevet en fagbok på 140 sider som er spesielt hensiktsmessig for maskinoperatører, men også for personell som har ansvar for vedlikehold, CE- koordinatorer og eksperter Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact på området retrofit. Faktiske eksempler og korte FAQs gjør boken til en verdifull rådgiver.  Boken er utgitt i trykket utgave og som e-bok ved forlaget Reguvis Bundesanzeiger-Verlag, pris 34,80 €. shop.bundesanzeiger-verlag.de