AMNYTT 4/2019 - Page 119

S tephan Frigge er en fullblods salgsproff. Siden 2016 har Hannover Messe, med alt vi her bringer ut på markedet. For han vært daglig leder for Phoenix Contact Deutschland automatiseringsbransjen har SPS IPC Drives blitt stadig GmbH. Før det var han salgssegmentleder og ansvarlig viktigere. for Key Account Management. Den sympatiske 43-åringen vet nøyaktig hvilke sterke krefter som hviler i Highlights- è  Hvor mange produkter har Phoenix Contact totalt? brosjyren, for straks den trykkede utgaven ligger i hendene til Flere enn 60 000 standardprodukter pluss et høyt antall uteselgerne og kunder, er han og mannskapet etterspurt – de kundespesifikke spesialløsninger. mest innovative og spennende produktene har tradisjonelt også vært bestselgerne i sortimentet til Phoenix Contact. è  Tilbake til Highlights: Hvordan blir et produkt eller en tjenesteytelse til en Highlight? è  Stephan Frigge, hva betyr den legendære Highlights For dette finnes det en strukturert intern søknadsprosess. De for Phoenix Contact? forskjellige søknadene innleveres og velges ut av en gruppe Highlights er en absolutt døråpner for oss. Den er et uttrykk som støtter vår CTO, Roland Bent. Denne spennende prosessen for innovasjonskreftene våre. Med disse unike produktene starter i god tid før årsskiftet. Hva vil kunne bli en Highlight? håndterer vi veksten de neste årene. Og de gjør kundene Alle enhetene våre oppfordres til å sende inn sine mest våre enda mer effektive og nyskapende og samtidig enda mer nyskapende løsninger. Og bare de beste, mest nyskapende og pålitelige overfor sine kunder igjen. fremragendende produktene klarer spranget inn i brosjyren. è  Highlights og Hannover Messe – hva har disse to è  Og nøyaktig hva er det som utløser nominasjon i de begrepene/hendelsene til felles? forskjellige gruppene? Hannover Messe er fremdeles av stor betydning. Tidligere ble Utvelgelsen selv foregår i en liten komité. Og det strengt faktisk alle nye produkter lansert her. I en atmosfære med høye hemmelig, her er det ingenting som slipper ut. Kun de aller forventninger med en velkjent, knistrende spenning. Når er de nærmeste kollegene som faktisk arbeider med produktet første eksemplarene tilgjengelig, hvordan tar kundene imot de og tilhørende markedsføring, er informert. For alle andre, nye produktene? inkludert salgsavdelingen, lettes sløret først på den store Global Kick-off Meeting i begynnelsen av året. è  Hvor viktig er Highlights, og da også på den Når produktene er nominert, starter et spennende internasjonale fronten? markedsførings- og salgsarbeid slik at den innledende gnisten Enormt viktig. Bare tenk på alle besøkergruppene på standen også får en passende ramme. Som du ser – våre Highlights er vår, på kundene våre og også ansatte fra alle mulige land, på sanne høydepunkter også rent organisatorisk. Hannover Messe. Messen er internasjonal. Her når vi frem til et globalt målpublikum. Den er årets begynnelse, den er è  Hva setter du, personlig, størst pris på ved Highlights- startskuddet, kickoff – det er da alt kommer skikkelig i gang. brosjyren 2019? Inspiring Innovations – vi lever og ånder for dette mottoet, og … det faktum at den, til tross for allestedsnærværende beviser det på messen med nettopp vår Highlights. digitalisering, fremdeles er tilgjengelig analog, altså i trykket I de senere årene har andre messer også blitt viktige for oss. På grunn av det store produktsortimentet og bransjene som format. Det å kunne lene seg tilbake, bla fremover og bakover, skrive notater. Det føles veldig godt selv den dag i dag. vi betjener, har dette rett og slett blitt nødvendig. I dag har vi to klassiske, store arrangementer. Det ene er, som alltid, phoenixcontact.de/highlights2019 Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact UPDATE 1/19 39