AMNYTT 4/2019 - Page 118

E T T E R S P U RT "Hvordan tar kundene imot de nye produktene?" Stephan Frigge Øynene våre lyser Dette er det bokstavelige uttrykket for innovasjonskreftene til Phoenix Contact. Hvordan Highlights likevel kan forbli analog, røper salgssjefen for Tyskland, Stephan Frigge. Samlede innovasjoner fra samme støpeform 38 UPDATE 1/19 Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact