AMNYTT 4/2019 - Page 116

2,7 Prosjektlederne Serkan Cakmak (til venstre) og Murat Cetindemir hos Ortadoğu Enerji inspiserer en Radioline-stasjon kilometer er den lengste avstanden som må dekkes i Odayeri. et potensielt eksplosivt område. En kabelstøttet løsning måtte derfor utelukkes helt. Og her kommer systemet Radioline inn i bildet. Den trådløse dataoverføringen forbruker kun minimalt med strøm, som kan genereres direkte ved hjelp av solceller. Radioline-modulene kan brukes i potensielt eksplosive ormåder og har et stort 32 gassturbiner i drift, som genererer 33 megawatt/ spenningsforsyningsområde fra 19 til 30 volt. Utover time. Når enkelte nye områder har blitt åpnet, dette kan 2,4 GHz-varianten dekke avstander opptil kan mengden økes til 45 megawatt/time. Etter fem kilometer. Radiosignalsystemet overfører både noen program- og maskinvareendringer kan de I/O-signaler og serielle data og kan derfor brukes installerte gassturbinene arbeide med naturgass på mange forskjellige områder. Den underliggende også etter at deponigassen er oppbrukt. I tillegg radiosignalteknologien Trusted Wireless sørger for til Odayeri drifter Ortadoğu Enerji tre ytterligere pålitelig kommunikasjon selv i røffe industrielle anlegg for utvinning av energi fra deponigass. omgivelser. Med sine 437 borehull er deponiet Odayeri I første omgang ble Radioline installert på regelrett perforert. Hullene som gassen suges fem oppsamlingspunkter. Gasstrykket måles ved opp av under undertrykk, strekker seg rundt 28 hjelp av trykktransmittere, vannivået måles ved meter ned i dybden. Deretter transporteres den til hjelp av en flottør. De tre innsamlede analog- 63 oppsamlingspunkter via rør. Sigevannet fanges signalene videreføres fra oppsamlingspunktene opp og pumpes til det biologiske avløpsanlegget. til kontrollrommet via Radioline-systemet. Et Deponigassen ledes til behandlingsanlegget, der instrumentpanel som er installert i kontrollrommet kondensvannet trekkes ut. Etterpå kjøles den viser signalene grafisk og live. De overvåkes og ned og komprimeres, før den havner i spesielle loggføres. gassturbiner som genererer elektrisitet. Hvis kritiske verdier nås. De vet da umiddelbart hvor avlevert gassmengde er for stor, brennes den i en feilen kan lokaliseres, og kan forebygge eskalering. såkalt avbrenningsfakkel. Servicepersonellet 33 megawatt effekt pr. varsles time dersom genereres kontinuerlig. På den måten hjelper Phoenix Contact Overvåking uten gnister Operatøren må kontrollere de moderne alkymistene med å faktisk generere kondensvannivået energi fra søppel og i tillegg bevare miljøet. og gasstrykket permanent. En oppgave som servicepersonellet tidligere tok seg av hver dag. phoenixcontact.de/radioline På grunn av anleggets størrelse ble enkelte av oppsamlingspunktene ikke vedlikeholdt regelmessig. Konsekvens: Tilstoppede ledninger på grunn av for høyt vannivå, omfattende service- og vedlikeholdsarbeid og til syvende og sist produksjonsstans. Avstanden fra kontrollrommet og til oppsamlingspunktet som ligger lengst unna, utgjør 2,7 kilometer, og strekker seg tvers over 36 UPDATE 1/19 Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact Dipl.-Ing. Mehmet Akcit Business Development Manager Asia/Pacific Industry Management & Automation Phoenix Contact Electronics GmbH makcit@phoenixcontact.com