AMNYTT 4/2019 - Page 115

"Fordelene som var avgjørende for oss i forbindelse med Radioline er den enkle idriftsettingen og det lettforståelige, brukervennlige konfigureringsprogrammet." Gasstrykk og kondensvannivå må overvåkes permanent. Murat Çetindemir, prosjektleder dette foreligger. I den forbindelse vant den private energiprodusenten Ortadoğu Enerji utlysningen, 33 megawatt/time genereres av 32 gassturbiner. som ble gjennomført i 2007 av İSTAÇ, som er et datterselskap av byen Istanbul. Elektrisitet de neste 25 årene Ortadoğu Enerji er aktiv spesielt på området regenerativ energi og genererer elektrisitet fra deponigass, vind-, sol- og geotermisk energi. I 2008 startet strømproduksjonen opp i Odayeri. Av de 50 millionene tonn med avfall kan det produseres strøm de neste 25 årene. For tiden er Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact à UPDATE 1/19 35