AMNYTT 4/2019 - Page 114

REGENERERING | GJENVINNING Energi fra avfall – en realitet på verdens nest største søppelhaug B yen ved Bosporos er en internasjonal tilnærmet uten oksygentilførsel. For avfallets metropol med en historie som strekker organiske komponenter brytes ned i løpet av årene, seg mange tusen år bakover. Den tyrkiske ikke minst takket være flittig medvirkning fra megabyen ved nordkysten av Marmara-havet har mikroorganismer. Det frigir vann, og også såkalt over 15 millioner innbyggere. Når Istanbul skal deponigass. Den består av rundt 50 til 55 % metan. beskrives, blir superlativene nærmest uendelige. Metan har mange forskjellige, Blant annet det som i fremtiden vil være verdens bemerkelsesverdige egenskaper. For det første største flyplass og som har vært delvis åpen siden betraktes den som en virkelig klimadreper, dette oktober 2018. Det faktum at Istanbul også drifter fordi den reaktive gassen er med på å ødelegge verdens nest største avfallsdeponi, er derimot ozonlaget. Den anses å være 28 ganger mer skadelig mindre kjent. for atmosfæren enn karbondioksid. I tillegg er den Anlegget ved navn Odayeri ble åpnet i 1996 så giftig at store trær vil ha store vanskeligheter og satt ut av drift i slutten av 2017. Etter 21 års med å overleve, ettersom røttene dør ved kontakt drift ligger det nå 50 millioner tonn avfall på et med metan. Og metangass er høyst eksplosiv, areal på hundre hektar – som tilsvarer en million noe som gjør at det ikke er ufarlig å håndtere det kvadratmeter. energirike avfallsproduktet. Risikopasienten metan Metangass inneholder mye energi. Energi som kan Etter at aktiv drift var avsluttet, ble deponiet dekket brukes til å utvinne elektrisitet dersom man fanger over med et jordlag og omgjort til landskap. Man opp gassen og ikke brenner den av. For nettopp ønsker jo ikke å ønske ankommende flypassasjerer dette er de to alternativene som finnes for de velkommen på den splitter nye flyplassen, som som har ansvaret for deponiet: Brenne av gassen, har innflyvningsstripe rett over Oyaderi, med lite eller bruke den til strømforsyning. I henhold til dekorative søppelhauger. Men dekket er ikke der dagens forskrifter og miljøbestemmelser i Tyrkia bare av kosmetiske grunner. må metangass som genereres i avfallsdeponier Men overalt der det er skygge, er det også lys: 34 UPDATE 1/19 Det tetter avfallet oppover og sørger for at i tettbygde strøk brennes av eller omformes til forråtnelsesprosessen inne i haugene foregår elektrisitet dersom nødvendige forutsetninger for Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact