AMNYTT 4/2019 - Page 111

Småkontrolleren AXC 1050 kan utvides fl eksibelt Rask tilgang til styresystemet via WLAN Access Point Samtlige måleverdier visualiseres og arkiveres i det nye styresystemet Medarbeiderne våre skal være i stand til å utføre drift og forestående utvidelser av anleggene på egenhånd.“ Borgermester Stefan Dorfmeister For å implementere feltutstyret i nettet benytter de PC. På den måten kan de identifi sere og utbedre feil som oppstår, småkontrolleren ACX 1050. I dette tilfellet mates de med data fra frekvensomformerne fra Danfoss eller de magnetisk- på kort tid. Sjarmerende særegenhet hos medarbeiderne i Schwarzwald: induktive vannmålerne fra Krohne. Feltutstyret kobles til via Med WLAN-løsningen trenger ikke automatikkskapet lenger å prosessbiblioteket Waterworx. åpnes under kontrollen. Straks personellet er innenfor WLAN- punktets rekkevidde, kan de hente opp driftsdataene. All data tilgjengelig foran automatikkskapet Et ytterligere krav er at medarbeiderne skal ha oversikt over phoenixcontact.de/wasser hele forsyningsområdet også i de eksterne konstruksjonene. Gjennom tilgangen til styresystemet skal de hente opp telle- og måleverdier og kunne tilpasse blant annet pumpekontrollere, uten at noen må befi nne seg i kontrollrommet. Denne utfordringen mestres ved hjelp av WLAN Access Point 1100, en WLAN-komplettløsning som forener radiosignalmodulen og to antenner. I den forbindelse kobler medarbeiderne seg opp til Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Fiene Industrimanager Infrastruktur Phoenix Contact Deutschland GmbH juergen.fi ene@phoenixcontact.de styresystemet ved hjelp av smarttelefon, nettbrett eller bærbar Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact UPDATE 1/19 31