AMNYTT 4/2019 - Page 110

REGENERERING | KLARGJØRING Fleksibel datamating varslingsportalen er installert på et industri-PC-system type I Sør-Schwarzwald har man valgt Visu+ 2 fra Phoenix Contact. BL Rackmount 4U fra Phoenix Contact. Den er enkel å koble til kontrollere fra flere produsenter, forteller Dipl-Ing. Hans-Jürgen Fiene. Eksperten fra Phoenix Uavhengige arbeidere Contact utdyper: "Gjennom native kommunikasjonsdrivere kan Etter den vellykkede idriftsettingen ga vannspesialistene en direkte og effektiv tilknytning av kontrollere fra forskjellige opplæring til foreningens medarbeidere, og det over flere produsenter visualiseringsprogrammet. dager. Dette sikret det ønskede nivået av uavhengighet, for På den måten får Visu+ 2 tilgang til dataene på den allerede implementeres i vedlikeholds- og driftspersonellet er nå i stand til å foreta monterte S7-300-hodestasjonen fra Siemens, samtidig som optimaliseringer og holde systemene oppdatert med nyeste dataforbindelsen til det tidligere visualiseringssystemet ikke tekniske status. blir brutt.“ En spesiell utfordring er at de eksterne strukturene – det vil Styresystemets komplette Engineering, som består av si pumpestasjoner og høydebassenger – må styres og overvåkes visualisering, analyse og arkivering av dataene, varsling gjennom det nye styresystemet. Ettersom foreningen har av kommunikasjonstilknytningen et eget kabelnett, som riktignok er over 50 år gammelt, kan til PLS-hodestasjonen, ble etter ønske fra organisasjonen Phoenix Contact implementere utstrakte IP-nettverk ved å overtatt av de ansatte hos Phoenix Contact Deutschland benytte Ethernet-ekstender-utstyr. Med disse oppnår man GmbH. Tjenesteytelsen omfatter oppsett av PC-systemet ledningslengder opptil 20 kilometer pr. strekning. På grunn og montering på stedet. Samtlige programvareløsninger og av Ethernet-ekstendernes repeaterfunksjon kan også større driftspersonellet samt totale ledningslengder dekkes. Dataene videreføres trygt via de gamle kabelforbindelsene, for i hvert strekningssegment følger en signalbehandling av dataoverføringen. Moderniseringen av anleggene foregår i flere etapper 30 UPDATE 1/19 Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact