AMNYTT 4/2019 - Page 109

123 To daler med en høydeforskjell på 360 meter må overvinnes liter drikkevann ble i gjennomsnitt drukket av hver tysker i 2017 (Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 500 000 kilometer vannledninger fordeler vannet fra behandlingsanleggene og til vannkranen, og det bare i Forbundsrepublikken. (DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) 1892 Totalt 16 956 innbyggere ble smittet av et kolerautbrudd i Hamburg. 8605 av dem mistet livet. Årsak: Forurenset drikkevann E ffektiv styring av pumper er den sentrale oppgaven til vannforsyningen i Sør-Schwarzwald. Ikke til å undres over, for i regionen Sankt Blasien og Höchenschwand og helt til byen Waldshut-Tiengen må to daler med en høydeforskjell på rundt 360 meter overvinnes. Flere av de over 18 høydebassengene har holdt stand i mer enn seks årtier. Bare her omfatter rørledningsnettet rundt 65 kilometer. I tillegg til topografi ske utfordringer sørger også ugunstige værforhold, sterk nedbør og smeltevann ofte for utfordringer med å opprettholde høy drikkevannskvalitet. Moderniseringen av anleggene foregår kontinuerlig over fl ere år. Derfor legger de ansvarlige i foreningen spesielt stor vekt på systemåpenhet samt enkel parametrisering av visualiseringsteknikken og effektiv programmering av kontrollerne. Foreningens leder, borgermester Stefan Dorfmeister, forteller: "Medarbeiderne våre skal være i stand til å utføre drift og forestående utvidelser av anleggene på egenhånd.“ I den forbindelse skal ikke bare eksisterende anlegg fornyes, et nytt visualiseringsprogram skal også installeres. à Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact UPDATE 1/19 29