AMNYTT 4/2019 - Page 107

Veien til PLCnext Store Hva trenger jeg som utvikler? • PLCnext kontroller • Tilgang til PLCnext Store • Programvare PLCnext Engineer (kostnadsfri) Hva trenger jeg som anleggsoperatør/ prosesskontroller? • PLCnext kontroller • Tilgang til PLCnext Store Jennifer Köller og Benjamin Homuth, to av de stolte "foreldrene" "Også hos oss forutsetter PLCnext Technology en helt ny "Design Sprint".“ I utviklingskretser er det en vanlig metode tenkemåte." Jennifer Köller, ansvarlig for markedsføring for å følge nye produkter innovativt og kreativt. i forbindelse med den revolusjonære styreplattformen, Hva som virkelig var viktig, ble fort tydelig: "Usability, det supplerer: "Her føres automatisering og IT-verden sammen. I vil si enkle bruksmuligheter, er det viktigste elementet for en tillegg til klassisk PLS-programmering er det dermed mulig å slik digital markedsplass.“ Fremgangsmåten ved lanseringen også arbeide med høynivåspråk, og integrere fritt tilgjengelig var også raskt på plass: "Under utviklingsfasen fastsatte kode, det vil si Open Source, i PLS-en, og foreta utvekslinger i vi minimumprinsipper som butikken vår må ha under alle egne communities." omstendigheter." Resten utvikles i realiteten, altså i det Det reiser igjen spørsmålet: "Hvordan kommer de nye faktiske livet,“ forklarer Jennifer Köller. "For Phoenix Contact applikasjonene egentlig til kontrolleren?" Gruppen ble raskt er dette en absolutt historisk happening, all den tid vi dermed klar over at løsningen måtte bli en egen butikk. Smarttelefonen nå for første gang ikke arbeider direkte med produktet – vi er et eksempel, for i telefonens butikker med apper fra stiller bare markedsplassen til rådighet. Kjøp og salg kan da forskjellige kilder blir minicomputeren skikkelig spennende. andre ta seg av.“ "Og akkurat slik fungerer også vår PLCnext Store", forteller Benjamin Homuth beskriver hvor raskt utviklingen deretter Homuth. For automatiseringsbransjen et kjempeskritt, for når går: "I mai hadde vi en første Click Dummy. Deretter fi kk vi man kjøper maskinvare er man ikke lenger begrenset til de startsignal fra bedriftsledelsen. Så ble selve butikken utviklet, tekniske mulighetene. "På den måten kan kundene våre selv og på den annen side utvidelsen av PLCnext Technology. utforme skreddersydde automatiseringskontrollere.“ I slutten av september var de første butikkomgivelsene tilgengelige. Og fordi vi ikke hadde lyst til å presentere en tom Interdisiplinær gruppe butikk, utviklet vi de første egne appene i slutten av oktober." Veien til butikken var like rask som kontrollerens muligheter. Et sprintløp med presisjonsslutt: 27. november 2018 Etter den minneverdige kaffepausen gikk et offi sielt oppdrag klokken 9 ble PLCnext Store faktisk presentert på verdens til en kjernegruppe på fem stykker fra helt forskjellige ledende messe for automasjon, i Nürnberg – en ny generasjon bransjer, som Homuth og Köller til å begynne med var en del med muligheter var født. (lo) av. "I samarbeid med en IT-leverandør som er spesialisert på programvareutvikling arrangerte vi i januar 2018 en www.plcnext-community.net Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact UPDATE 1/19 27