AMNYTT 4/2019 - Page 106

REGENERERING | FØDSEL En butikk ser dagens lys På SPS IPC Drive i Nürnberg gnistret Phoenix Contact med neste evolusjonstrinn i PLCnext Technology. Med egen programvarebutikk blir temaet med åpen plattform enda mer dynamisk. M ed PLCnext Store er ringen sluttet for åpen styreplattform innen automatiseringens verden. Begge to stråler når de snakker om "babyen sin". Selv om babyen har en lang rekke med foreldre, og det hele starter hos Ulrich Leidecker. Lederen for forretningsområdet Industry Management and Automation (IMA) stilte i en pause spørsmålet hvorvidt man egentlig hadde tenkt på en butikk til apper? Pausen fikk konsekvenser. Innovasjon med rikelig potensial "Det var selve tenngnisten", forteller Benjamin Homuth. Den 36 år gamle markedsføringseksperten er en del av gruppen som helt og holdent har viet seg til det åpne automatiseringssystemet. 27. november 2018 i Nürnberg forandret automatiserernes verden 26 UPDATE 1/19 Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact