AMNYTT 4/2019 - Page 105

REGENERERING | BESKYTTELSESUTSTYR Schadensverhütung (uavhengig testinstitutt), der En ting har Wolff alltid med seg: Legevesken han samtidig er en av grunnleggerne. sin ("i tre millimeter tykt bøffelskinn“). I den Ikke uten stolthet er Gerhard Wolff også foreleser ved blant annet har han ikke bare måleutstyr som han bruker Fachhochschule ute i felten, men også så eksotiske ting som et Hannover-Ricklingen og VDEI-Akademie ("fra stetoskop, en kirurghammer og en solid øks ("fra elektriker til høyskolelærer"). Rundt 100 dager i byggevarehuset"). Den har han til og med registrert året er den etterspurte eksperten på jording og patent på, nemlig som "patentert PEN-skiller". I lynmåling ikke ved skrivebordet sitt hjemme, men fagkretser er Wolff derfor også kjent som "mannen på farten i forbindelse med opplæring, utdanning med øksen". eller Trouble Shooting. Når vi snakker om patenter, Wolff har levert inn utallige patentsøknader via den interne Mannen med øksen patentavdelingen, og rundt hver tredje av disse søknadene har da også ført til patenter. Den som nå tenker at jordingsgartneren er fullt opptatt med undervisning, oppfi nnelser "Selv erfarne praktikere får problemer med å måle jordingen korrekt.“ og om seminarer, tar jordingshagen feil. sin, Når er han det snakker ikke bare jordingselektroden som slår gnister: "Vi er bare helt i begynnelsen. Jordingshagen er et sant svar på utallige praktiske problemer der ute. Med vår kunnskap øker vi tilgjengeligheten til komplette industrier, derfor må vi bruke absolutt hele dens potensiale." (lo) blog.phoenixcontact.com/hr-de/erdungsgarten Gerhard Wolff Jordingshagen i detalj  1 27 dypjordingselektroder  2 Ringjordingselektrode  3 Flatjordingselektrode  4 Permanent tilkobling til jernbaneskinne  5 Seks stråleformede overfl atejordingselektroder  6 Fordelerboks  7 Kastjordingselektrode i Blutbach  8 Tilkobling til beskyttelsesutstyr  9 LST-kabel parallelt med skinnen 10 Potensialutjevningsskinne bygning G100 Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact UPDATE 1/19 25