AMNYTT 4/2019 - Page 104

Jordingshagen ble hensyntatt og utformet allerede under planleggingen I jordingshagen sin er Gerhard Wolff i sitt rette element systemer ikke har en fastsatt rutine, for eksempel ett spor på den elektriske jernbanestrekningen ved at de ikke selv foretar jordingsmålinger, eller Hannover-Paderborn, hvis de ikke er tilstrekkelig kjent med måleutstyret, eiendommen og brukes til forskjellige aktiviteter kan det oppstå usikkerheter eller feilmålinger. Noe som ikke forekommer så rent sjelden: Wolff rundt måling av jernbanejording. Parallelt med forteller at i yrkesutdanningen i elektrotekniske skjermet og uskjermet utførelse, og gjort tilgjengelig yrker for kontrollmålinger i de forskjellige endene i behandles, selv i dag, grunnleggende strekker seg forbi sporet er det lagt originale jernbanesignalkabler i oppbygging av jordingssystemer samt håndtering isolasjonsmaterialfordelere av jordingsmålere kun i liten grad. Det måletekniske eiendom. på testanleggets fundamentet er nesten ikke et tema i det hele tatt. Selv erfarne praktikere vil ofte ha problemer med å Uten jording ingen Industrie 4.0 utføre korrekte jordingsmålinger. Gerhard Wolff har vært hos Phoenix Contact siden Med dette som utgangspunkt blir jordingshagen 1983. Og siden 2000 har han vært faglig ansvarlig enda viktigere. Wolff og hans kollega innen for jording, skjerming og måling. Håndteringen av driftsteknikk, Matthias Unruhe, var initiativtakerne materiet har ikke gått upåvirket hen hos ingeniøren: til området "Highfl iers har jeg ofte mine utfordringer med. Jeg ble utformet på nytt. For blant annet måtte sier da alltid at Industrie 4.0 ikke er mulig uten en 27 dypjordingselektroder settes opptil ni meter inn fornuftig elektroinfra struktur og praktisk erfaring. i bakken, og da i en avstand på kun 35 centimeter, Uten jording er krasjlanding faretruende nært." Det uten å berøre hverandre. Wolff vek heller ikke for den nærliggende underfundige smilet røper at ordspillet ikke bare dette uvanlige prosjektet når gikk ham forbi. jernbanefyllingen. Noe som ikke er til å undres Hvis den misjonsdrevne jordningsgartneren over, all den tid det eldste tjenestemedlemmet i skulle ha listet opp sine oppgaver i forskjellige overspenningsavdelingen ("Jeg er Trabtech") blant organisasjoner ("rundt ti-tolv") som han er involvert annet er medlem av Akademie für Bahnsysteme i, vil bare det å skrive det ned være vanskelig. Et (VDEI) og lærer opp jernbaneingeniører i lyn- og eksempel: Wolff er medlem i koordineringskomiteen overspenningsbeskyttelse. for 24 UPDATE 1/19 Skinnepotensialet til Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact EMC-sertifi seringsinstansen hos VdS