AMNYTT 4/2019 - Page 103

Jordings­ gartneren Riktignok begås det ingen mord i denne hagen, det går likevel turbulent for seg når Gerhard Wolff, bak testsenteret Schieder, lar gnistene fyke og når han kaster jernkulene sine i elven Blutbach. I ngen er videregående studerte automatiseringsteknikk i ingenting som er skummelt eller redselsfullt grunn til bekymring: Det Lemgo, kjenner nøyaktig til de utfordringene som når Gerhard Wolff dukker opp i jordingshagen venter personellet som jobber med lynbeskyttelse og sin med kjeder og kuler. Og spenningen som elektro når det gjelder testing av jordingssystemer. oppstår, avledes trygt ved hjelp av forskjellige jordingselektroder. Eller den gjenspeiler seg i Oppboring av hull for opplæring øynene til publikummet. I slike tilfeller sørger den Jordingselektroder er elektrisk ledende deler som oppfinnsomme og veltalende ingeniøren for at den gjennom hele sin brukstid skal være permanent og ikke avledes, men intensiveres i stedet. pålitelig elektrisk tilkoblet den omliggende grunnen. Tilhørere har den 61 år gamle Wolff rikelig av. Det er fordi jordingshagen Også naturlige jordingselektroder, som for eksempel som metalldeler, som ikke opprinnelig var ment til testanlegget kalles, mangler sidestykke over hele jordingsformål, kan fungere som jordingselektroder. verden. Ikke til å undres over: Bak det nybygde Eksempler på dette er spuntvegger, rørledninger og opplæringssenteret konstruksjonselementer i metall i bygninger. hos Phoenix hans, Contact i Schieder, er over 30 forskjellige jordingselektroder De har som oppgave å sørge for elektrisk sikkerhet installert, fra dypjordingselektroder i forskjellige i form av vernejording eller funksjonsjordinger. lengder, ring- og flatjordingselektroder og helt Og helt klart, det omfatter også bygningenes til overflatejordingselektroder. Med de mobile kastjordingselektrodene får man tilgang til en lynbeskyttelsesanlegg. Jordingssystemer skal settes opp ved å bruke ytterligere avledergruppe. spesielle materialer i bestemte jordingsanordninger. Bakgrunnen for alt dette er at Gerhard Wolff er en I dag installeres for det meste overflate- eller handlingens mann. Elektrikeren, som etter fullført dypjordingselektroder. Hvis inspektørene av slike Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact UPDATE 1/19 23 à