AMNYTT 4/2019 - Page 101

Vekselretteren beskyttes av en solcelleboks Tilkoblingen er så enkel og robust som den får blitt Den direkte veien til butikken: F otovoltaikk finnes nettopp der hvor lynet Med en slik fremgangsmåte kunne det store mangfoldet foretrekker å boltre seg – på taket. Derfor er det med særdeles hensiktsmessig å investere i beskyttelse samtidig som man likevel kunne reagere mye mer fleksibelt av både modulene som genererer strøm og den dyre på installeringsbehovene på stedet. Totalt er fire basisbokser effektelektronikken, enklere tilstrekkelig. "Med utgangspunkt i disse kan vi lage 40 varianter beskyttelsen er å installere, desto bedre føler montører og av solcellesettene våre. Med dem kan vi uten videre montere byggherrer seg. utstyr på 90 % av alle anlegg", forteller Thomas Boldt. Det nemlig vekselretterne. Jo nødvendige enkeltløsninger begrenses drastisk, som gjør in-house produksjonsgruppen lykkelig, gir også Beskyttelse fra boksen fornøyde kunder i virksomhetene: "På bare to dager kan vi Under utviklingen av det spesielle tilbudet fra Phoenix utstede et tilbud, og etter bestillingen tar det tre til fire uker til Contact hadde produktsjef og tekniker Thomas Boldt en egen solcellesettene kan leveres. Det tilsvarer en halvering av tiden." tilnærming: "Boksene hadde vært i vårt tilbudssortiment i lang tid, men vi produserte dem kun på bestilling. Det var Et raskt klikk lite effektivt og i tillegg dyrt for oss, og forårsaket lange For å gjøre tilgangen til solcelleanleggets skytsengler enda leveringstider." Målene: Enklere enklere for installatørerene som jobber med planlegging, tilgjengelighet, mer transparent solcelleteknikerne, er Boldt i gang med å forenkle produksjon, raskere levering og tidligere byggoppstart hos bestillingsprosessene, og da spesielt for mindre bedrifter. I sluttkunder. "Jeg salet hesten rett og slett i den andre enden, det en spesialopprettet nettbutikk finner man en vekselretter vil si ikke ut ifra solcellemodulene, men ut ifra vekselretterne." som installatøren bruker i prosjektet sitt. Straks denne er Vekselrettere er utstyr som danner passnøyaktig vekselspenning identifisert og valgt, leter systemet frem egnede produkter i ut ifra likestrømmen som genereres av solcellemodulene. bakgrunnen. Deretter trenger man bare å velge den varianten Likespenningen mates deretter inn i nettet, der den kan som inneholder de funksjonspakkene som er ønskelige for å benyttes. "Jeg satt opp alle kjente produsenter og deres omsette prosjektet i praksis. produktspekter. Slik fikk vi en oversikt over hva som egentlig Det faller i god jord hos solcelleteknikere og byggherrer, som kreves på markedet når det gjelder overspenningsbeskyttelse", dermed får enda enklere og raskere tilgang til de nødvendige forteller den 28 år gamle eksperten på solcelleteknologi. solcellesettene. På anlegg med denne type beskyttelse er det "Vekselretteren spesifiserer solcelleboksenes krav." kun lynet som kommer til kort. (lo) Innovasjonsmagasinet fra Phoenix Contact UPDATE 1/19 21