AMNYTT 4/2016 - Page 96

Teknologier + Produkter | News for Process Automation 1 / 2016

Keep it simple

DO

Digital output

AO

Analog output

DI Digital input

AI Analog input

Fordelene ved THE BARRIER i korte trekk :
n En isolert barriere for AI , AO , DI , og DO n Justeres automatisk etter signaltyper n Rask og enkel idriftsetting uten justering av maskinvare eller programvare n Del av H-systemet . Strømforsyning via tilkoblingsbrett n Krysskoblingsnivået kan utelates . Mindre koblingsbehov , og ingen behov for krysskoblingskabinett n Forenklet vedlikehold og lagring takket være færre deler
Interface-teknologi THE BARRIER – en smart universell barriere – er en utmerket bekreftelse på dette mottoet . Det er den første isolerte barrieren som erstatter flere tradisjonelle moduler med én enkelt multifunksjonell I / O-modul og dermed kombinerer standardisering med fleksibilitet . Den er plassbesparende og forenkler planlegging , teknikk , konfigurasjon og vedlikehold .
To personer kan kun forstå hverandre dersom de kommuniserer på samme språk , eller hvis en tolk som forstår begge språk , legger til rette for kommunikasjonen . Denne situasjonen kan likne på prosessindustrien . For at feltenheter skal kunne formidle beskjeder til kontrollsystemet , må alle komponenter som er involvert i signalformidlingen , være i stand til å forstå det samme språket , eller i dette tilfellet , den samme signaltypen .
Prosessteknologianlegg krever én ting til – eksplosjonsbeskyttelse . I tradisjonelle signalsløyfer benyttes ofte isolerte barrierer med beskyttelsesart egensikkerhet . Disse vil begrense farlige strømmer som mulige kilder til eksplosjon .
Tidligere måtte man ha forskjellige barrierer hvis man brukte forskjellige signaltyper . Dette gjelder ikke med den nye HiC2441-barrieren , som er en del av det utprøvde H-systemet fra Pepperl + Fuchs . THE BARRIER tilpasser seg til signaltypen og de universelle inngangskortene på kontrollsystemer . ” Den selvjusterende I / O-modulen er optimalt utformet for moderne , universelle I / O-kort fra ledende kontrollsystemprodusenter , og dekker over 90 prosent av alle applikasjoner ”, forteller Andreas Grimsehl , produktmarkedssjef for interface-teknologi ved Pepperl + Fuchs .
Ettersom man ikke lenger trenger å bekymre seg for forskjellige signalkrav , reduserer THE BARRIER behovet for planlegging og ingeniørarbeid drastisk . ” Brukeren trenger bare å bruke én enkelt barriere , så krysskoblingsnivået i koblingsskapet er ikke nødvendig . Dette betyr at behovet for koblinger samt lagerkostnadene reduseres kraftig . Videre blir det mye enklere å utføre konfigurasjon og vedlikehold ute i felten ”, sier Grimsehl . ” Slik optimaliserer THE BARRIER fleksibiliteten og standardiseringen på en intelligent måte . Kort forklart betyr dette mange flere muligheter , med færre variasjoner .” n
www . pepperl-fuchs . no / news-barrier
10
Teknologier + Produkter | News for Process Automation 1/2016 Keep it simple Fordelene ved THE BARRIER i korte trekk: DO DI Digital output Digital input n n n n n AO AI Analog output Analog input n En isolert barriere for AI, AO, DI, og DO Justeres automatisk etter signaltyper Rask og enkel idriftsetting uten justering av maskinvare eller programvare Del av H-systemet. Strømforsyning via tilkoblingsbrett Krysskoblingsnivået kan utelates. Mindre koblingsbehov, og ingen behov for krysskoblingskabinett Forenklet vedlikehold og lagring takket være færre deler Interface-teknologi THE BARRIER – en smart universell barriere – er en utmerket bekreftelse på dette mottoet. Det er den første isolerte barrieren som erstatter flere tradisjonelle moduler med én enkelt multifunksjonell I/O-modul og dermed kombinerer standardisering med fleksibilitet. Den er plassbesparende og forenkler planlegging, teknikk, konfigurasjon og vedlikehold. To personer kan kun forstå hverandre dersom de kommuniserer på samme språk, eller hvis en tolk som forstår begge språk, legger til rette for kommunikasjonen. Denne situasjonen kan likne på prosessindustrien. For at feltenheter skal kunne formidle beskjeder til kontrollsystemet, må alle komponenter som er involvert i signalformidlingen, være i stand til å forstå det samme språket, eller i dette tilfellet, den samme signaltypen. Prosessteknologianlegg krever én ting til – eksplosjonsbeskyttelse. I tradisjonelle signalsløyfer benyttes ofte isolerte barrierer med beskyttelsesart egensikkerhet. Disse vil begrense farlige strømmer som mulige kilder til eksplosjon. Tidligere måtte man ha forskjellige barrierer hvis man brukte forskjellige signaltyper. Dette gjelder ikke med den nye HiC2441-barrieren, som er en del av det utprøvde H-systemet fra Pepperl+Fuchs. THE BARRIER tilpasser seg til signaltypen og de universelle inngangskortene på kontrollsystemer. ”Den selvjusterende I/O-modulen er optimalt 10 utformet for moderne, universelle I/O-kort fra ledende kontrollsystemprodusenter, og dekker over 90 prosent av alle applikasjoner”, forteller Andreas Grimsehl, produktmarkedssjef for interface-teknologi ved Pepperl+Fuchs. Ettersom man ikke lenger trenger å bekymre seg for forskjellige signalkrav, reduserer THE BARRIER behovet for planlegging og ingeniørarbeid drastisk. ”Brukeren trenger bare å bruke én enkelt barriere, så krysskoblingsnivået i koblingsskapet er ikke nødvendig. Dette betyr at behovet for koblinger samt lagerkostnadene reduseres kraftig. Videre blir det mye enklere å utføre konfigurasjon og vedlikehold ute i felten”, sier Grimsehl. ”Slik optimaliserer THE BARRIER fleksibiliteten og standardiseringen på en intelligent måte. Kort forklart betyr dette mange flere mulig ѕȰɔمɥͩȻw ()ܹɰՍ̵̹ɥ((