AMNYTT 4/2016 - Page 94

Teknologier + Produkter | News for Process Automation 1 / 2016

Ekstra smart : tynnklientløsning for Industry 4.0

Drifts- og overvåkningssystemer Ta ledelsen med nyskapende teknologi , og gjør vei for Industry 4.0 : Med dette som hovedfokus baner Pepperl + Fuchs stadig vei fremover , og utvikler nye produkter som gir brukerne løsninger som holder tritt med utfordringene som kommer med Industry 4.0 . Det nyeste eksemplet er den smarte VisuNet RM GXP-tynnklientløsningen med nye RM Shell 4.1 .
Enda større grad av nettverkskobling av sensorer med Internett-teknologi åpner for et bredt spekter av muligheter for prosessindustrien . Etter hvert som automasjonskomponenter i større grad nettverkskobles , står forbrukerne derimot overfor en stadig voksende flom av data . Man trenger smarte HMI-systemer for å sørge for at denne informasjonen kan behandles i en enkel og praktisk prosess .
Hos Pepperl + Fuchs må løsninger for Industry 4.0 oppfylle ett grunnleggende krav : at brukere får direkte , horisontal og vertikal tilgang til informasjon om produksjonssystemer , enten det er i Sone 1 / 21 eller i renrommet . Dette innebærer kommunikasjon innenfor produksjonsprosessen og på samme tid , direkte tilgang helt ned på sensornivå , på tvers av alle hierarkiske nivåer . Det er akkurat denne funksjonaliteten de smarte , tynnklientbaserte Remote Monitors som er utstyrt med RM Shell 4.1-maskinvare , byr på . Med det nye , innovative VisuNet GXP HMI-systemet kan man nå få optimal nytte av mulighetene som kommer med Industry 4.0 . Selv i Sone 1 / 21 . I likhet med alle Remote Monitors kommuniserer tynnklient-løsningen med prosesskontrollsystemet eller MES ( som også kan plasseres i skyen om nødvendig ) via Ethernet . Slik kan automasjonssystemet kontrolleres og overvåkes på en svært praktisk måte . Remote Monitors kan også få tilgang til sensorene via en innebygget nettleser for idriftsetting , konfigurasjon eller vedlikehold .
Høydepunktet med de smarte tynnklientbaserte Remote Monitors er det ekstra programvarekontrollsenteret . De kan settes opp , konfigureres og overvåkes fra en sentral arbeidsstasjon med IP-basert kommunikasjon . Det betyr at brukere aldri mer behøver fysisk å bevege seg inn på Ex-områder eller renrom , noe som sparer både tid og penger . Evnen til fjernovervåking i det nye kontrollsentret viser hva som er mulig gjennom det industrielle Internet of Things . På denne måten kan administratorer koble til hver enkelt smarte Remote Monitor med RM Shell 4.1 i felten . Slik kan brukere også til enhver tid motta fjernstøtte direkte til anlegget for å løse feil raskt og kostnadseffektivt . Dette gjør det smarte HMI-systemet VisuNet GXP med RM Shell 4.1 til den perfekte løsningen for å utnytte fordelene med Industry 4.0 for prosessindustrien i Sone 1 / 21 . n
www . pepperl-fuchs . no / news-rm-shell
08
Teknologier + Produkter | News for Process Automation 1/2016 Ekstra smart: tynnklientløsning for Industry 4.0 Drifts- og overvåkningssystemer Ta ledelsen med nyskapende teknologi, og gjør vei for Industry 4.0: Med dette som hovedfokus baner Pepperl+Fuchs stadig vei fremover, og utvikler nye produkter som gir brukerne løsninger som holder tritt med utfordringene som kommer med Industry 4.0. Det nyeste eksemplet er den smarte VisuNet RM GXP-tynnklientløsningen med nye RM Shell 4.1. Enda større grad av nettverkskobling av sensorer med Internett-teknologi åpner for et bredt spekter av muligheter for prosessindustrien. Etter hvert som automasjonskomponenter i større grad nettverkskobles, står forbrukerne derimot overfor en stadig voksende flom av data. Man trenger smarte HMI-systemer for å sørge for at denne informasjonen kan behandles i en enkel og praktisk prosess. Hos Pepperl+Fuchs må løsninger for Industry 4.0 oppfylle ett grunnleggende krav: at brukere får direkte, horisontal og vertikal tilgang til informasjon om produksjonssystemer, enten det er i Sone 1/21 eller i renrommet. Dette innebærer kommunikasjon innenfor produksjonsprosessen og på samme tid, direkte tilgang helt ned på sensornivå, på tvers av alle hierarkiske nivåer. Det er akkurat denne funksjonaliteten de smarte, tynnklientbaserte Remote Monitors som er utstyrt med RM Shell 4.1-maskinvare, byr på. Med det nye, innovative VisuNet GXP HMI-systemet kan man nå få optimal nytte av mulighetene som kommer med Industry 4.0. Selv i Sone 1/21. I likhet med alle Remote Monitors kommuniserer tynnklient-løsningen med prosesskontrollsystemet eller MES (som også kan plasseres i skyen om nødvendig) via Ethernet. Slik kan automasjonssystemet kontrolleres og overvåkes på en svært praktisk måte. Remote Monitors kan også få tilgang til sensorene via en innebygget nettleser for idriftsetting, konfigurasjon eller vedlikehold. 08 Høydepunktet med de smarte tynnklientbaserte Remote Monitors er det ekstra programvarekontrollsenteret. De kan settes opp, konfigureres og overvåkes fra en sentral arbeidsstasjon med IP-basert kommunikasjon. Det betyr at brukere aldri mer behøver fysisk å bevege seg inn på Ex-områder eller renrom HH\\YHY[\][[\ݙ\Z[H]YH۝[]\\HH\][Yڙ[H][\Y[H[\]و[ˈ0H[Hp][[YZ[\]ܙ\؛H[\[[X\H[[H[ۚ]܈YYB[ HH[[Z[Z\HH[[\Y[H\0B\ZH[[Y]܈0H0HZ[\YYZ] ]Hڰ]X\HRK\\[Y]\S]YYH[ H[[\ZH0ۚ[[܈0H]]Hܙ[[HYY[\p ܈\[\Y[HۙH ǨK ˜\\ YX˛ۙ]\K\[