AMNYTT 4/2016 - Page 92

xFokusx Teknologier + Produkter | News for Process Automation 1/2016 Komplett sertifisering og dokumentasjon Produksjon av individuelle bestillinger kan settes i gang etter at alle viktige detaljer er på plass og prosjektplanen og tidsplanen for den ferdige løsningen har blitt bekreftet. ”Alle produksjonsanleggene våre er sertifiserte i samsvar med ISO-9000. Vi er naturligvis svært strenge når det gjelder kvaliteten på våre egne produkter og løsninger, samt produktene og løsningene til våre leverandører, og vi kontrollerer dem jevnlig”, forklarer Hertel. Med en høy grad av vertikal integrering, fra produksjon av kapslinger til pakking, sørger Pepperl+Fuchs for rask 06 levering av løsninger som holder høy kvalitet. Dette kvalitetsfokuset er viktig ettersom perioden mellom de første planleggingstrinnene og det ferdige systemet vanligvis er på kun 6 –12 uker. Før kunden utfører FAT (Factory acceptance test), må alle de integrerte komponentene i den skreddersydde løsningen gjennom en ekstra funksjonstest. ”Vi tilbyr faktisk kundene enda mer i form av komplett sertifisering og dokumentasjon. Dette sparer tid og ytterligere kostnader, ettersom det gjør at løsningene våre kan tas i bruk med en gang.