AMNYTT 4/2016 - Page 90

xFokusx Teknologier + Produkter | News for Process Automation 1/2016 Fokus Fra produkt til løsning Krevende applikasjoner i prosessautomasjon krever skreddersydde løsninger. Pepperl+Fuchs tilbyr en omfattende serie utstyr for eksplosjonsbeskyttelse. Med syv Solution Engineering Centers over hele verden støtter bedriften sine kunder gjennom hele den tekniske prosessen og gir deg et trygt system som er utformet for dine behov. Dagens selskaper må møte utfordringene i en globalisert verden der produksjonsprosesser blir stadig mer kompliserte, særlig med tanke på eksplosjonsbeskyttelse innen prosessautomasjon. Derfor gir Pepperl+Fuchs støtte i form av produkter av høy kvalitet, i tillegg til komplette systemer og ekspertkunnskap som gjøres tilgjengelig for deg verden rundt. innebærer målings- og kontrollteknologi eller elektriske installasjoner som ikke er laget for Ex-områder, kan monteres i kapslinger med Ex d.” Denne konfigureringen er mulig fordi den trykkfaste kapslingen ikke er en fare for omgivelsene. På den annen side monteres kun Ex-sertifiserte komponenter i Ex e-kapslinger, og de er mye enklere å komme til og montere enn Ex d-kapslinger. Dermed blir det enklere å utføre vedlikehold eller bytte ut deler. Ex de-løsninger kombinerer fordelene ved to typer beskyttelse Suksess handler om å ha riktig teknologi – og gode råd Ex de-kombinasjoner er en populær løsning for eksplosjonsbeskyttelse. ”Disse løsningene kombinerer fordelen med både beskyttelsesarten Ex e for økt sikkerhet og overtrykkskapslingstypen Ex d”, forklarer Rainer Naegle som leder produktgruppen for elektrisk eksplosjonsforebyggende utstyr. Slike løsninger består av en Ex d-kapsling og en Ex e-kapsling, der terminalene og kontrollelementene er integrert i henhold til kundenes behov. Thomas Kasten, leder for produktmarkedsføring for Systems+Solutions, poengterer at ”komponenter som ”Jo mer komplekse kundenes bruksområder blir, desto viktigere blir teknikken. En nøyaktig planleggings- og produksjonsprosess må altså ta individuelle bruksområder og behov i betraktning”, forklarer Markus Hertel, leder for Solution Engineering Center (SEC) i Buehl i Tyskland og Europa. Med syv SEC-er fordelt over Tyskland, USA, Storbritannia, Italia, Kina og Australia støtter leverandøren av komplette løsninger kunder over hele verden gjennom hele den tekniske prosessen innenfor eksplosjonsbeskyttelse. 04