AMNYTT 4/2016 - Page 9

Pressemeldinger Jon-Helge Rysjedal er ny regionsjef i Rittal AS Optimal produktkontroll gir økt fortjeneste Vi er meget fornøyd med å kunne presentere Rysjedal som vår nye regionsjef for Vest Norge. Han vil få det totale ansvaret med å følge opp Rittal sine eksisterende og nye kunder. Rysjedal vil styrke oss med sitt nettverk og kjennskap til regionen. Han har lang erfaring fra elektrobransjen både på grossistsiden og leverandørsiden. Jeg håper at jeg med min bransje- og salgs erfaring kan være med å utvikle Rittal i regionen, og ser frem til å starte arbeidet med en av markedets sterkeste merkevare. Markedet er preget av hard konkurranse, kundenes krav til produktkvalitet, leveringspresisjon og kompetanse er større en noen gang, dette medfører at vi som leverandør må ha en organisasjon som er godt synkronisert om hva som forventes av oss som leverandør. • • • • • pH Ledningsevne Oksygen Turbiditet KOF – BOF – TOC Benytt vår kompetanse og erfaring! Tlf.: 33 19 29 15 · Fax: 33 19 29 19 info@inlinepro.no · www.inlineprosess.no