AMNYTT 4/2016 - Page 89

TEKNOLOGIER + PRODUKTER 04 Fokus: Dele kunnskap, skape løsninger Systemer og komponenter for eksplosjonsbeskyttelse 08 Ekstra smart Direkte tilgang til sensorer med tynnklientløsninger 09 En stemmegaffel setter tonen Pålitelig overvåket nivåmåling 10 Slående enkelt Den første universelle barrieren for forskjellige signaltyper 11 Fremtidssikkert PROFINET gatewa