AMNYTT 4/2016 - Page 85

85 / 158 AMNYTT #4 2016 Norge er et kostbart land for produksjon industrielle produkter. Produksjon i stor skala og med effektive metoder krever at bedriftene kan konkurrere i det internasjonale markedet. Stadig flere bedrifter finner løsninger for automatisk produksjon der maskiner erstatter mennesker i arbeidskrevende operasjoner. Denne formen for robotisering har kommet langt i mange bedrifter i norsk industri, men mange savner en arena tanker og ideer kan utveksles på tvers av flere bransjer. Bransjeorganisasjonen Norsk Industri har satset offensivt på å skape en slik arena i forbindelse med sin nyskapning Industri Futurum som finner sted på Gardermoen i midten av oktober 2016. Her møtes representanter for en rekke bransjer til et omfattende tilbud av kurs o