AMNYTT 4/2016 - Page 83

83 / 158 fokus på hvordan fagfolk fra ulike disipliner sammen kan skape teknologi som er tilpasset mennesket, hvor mennesket og maskinen gjør det de er best til i en form for partnerskap. Nye teknologiske løsninger, den stadig økende digitaliseringen og automatiseringen av nye områder skaper fantastiske muligheter for blant annet beslutningsstøtte. Men da er det også viktig å huske at teknologi skal utvikles på menneskets premisser, ikke på maskinens. - Vi omgir oss med stadig mer automatiserte systemer og -maskiner. Disse systemene fungerer som regel perfekt og feilfritt over lang tid. Men så skjer det plutselig en eller annen feil. Da kan operatøren ha blitt så godt vant at han ikke raskt klarer å overta manuelt for enkelt å kunne styre båten, hevder Hukkelås. Å forbli passiv når teknikken svikter, ute av stand til raskt å gripe inn, eller gripe inn på en feilaktig måte, er problemområder som blir stadig større. Vi ser også en økende grad av fjernstyring og fjernoperering av skip, prosessanlegg til havs osv. Dette øker igjen behovet for systemer AMNYTT #4 2016 som gir operatørene god situasjonsforståelse. Det er grunn til å stille seg spørsmålet om menneskets kognitive evner har fulgt tritt med den teknologiske utviklingen som har skjedd. Derfor brenner Hukkelås for å utvikle systemer som tar menneskets rolle og handlingsmønster på større alvor. Ved å bygge inn beslutningsstøtte i systemer kan man gjøre operasjoner mye mer effektive, på kortere tid og dermed rimeligere - samtidig som man ivaretar eller bedrer sikkerhetsaspektet. - Ingen kan stoppe utviklingen mot økt bruk av maskiner og automatiserte løsninger. Men jeg håper mennesket ikke blir redusert til en tilskuer eller systemoperatør. Jeg mener at mennesket er på god vei tilbake i loopen dersom vi utvikler automatiserte kontrollsystemer, alarmsystemer og gode beslutningsstøttesystemer med brukerfokusert design og et enkelt og forståelig brukergrensesnitt, avslutter Thor Hukkelås.