AMNYTT 4/2016 - Page 82

82 / 158 AMNYTT #4 2016 B = Pantone 308 EC G = Pantone 375 EC PMS 4 Brenner for beslutningsstøtte Av: Tom Kristian Venger, NFA Burde vi i større grad begynne å snakke om beslutningsstøtte for mennesker og maskiner fremfor begreper som big data, autonomi, automatisering og digitalisering? Ønsker vi virkelig en utvikling der mennesket blir en passiv tilskuer til at maskiner overtar mer av styringen og kontrollen, eller skal vi heller prøve å styre utviklingen mot at mennesker og maskiner fungerer sammen som partnere og som utfyller hverandre til å løse oppgaver? Disse retoriske spørsmålene stilles av Thor Hukkelås, Principal Engineer, Marine Operations i Kongsberg Maritime. Bakgrunnen er den revolusjonerende teknologiske utvikling verden har opplevd i løpet av kun en mannsalder, ikke minst innen maritim virksomhet Beslutningsstøtte består i å finne mønstre og sammenhenger i kaotiske informasjonsstrømmer, slik at det blir mulig å ta riktig beslutning og påfølgende riktig aksjon under de gjeldende forholdene. Beslutningsstøtte baseres på smart sammenstilling av data, på hvordan man kan etablere et godt og mest mulig korrekt bilde av situasjonen, og på hvordan operatøren kan motta tilstrekkelig og nødvendig informasjon til rett tid for å ha et best mulig grunnlag for å ta riktige beslutninger. Gode beslutninger er i stor grad knyttet til en god situasjonsforståelse. Teknologi for beslutningsstøtte er spesielt viktig i operasjonssentre, hos piloter, skipsførere, navigatører og DP-operatører, men vi ser også en stadig økende grad av beslutningsstøtte teknologi innenfor eksempelvis medisinsk diagnostisering og annen smart sammenstilling av store datamengder. Hukkelås er leder av programkomiteen for konferansen «Beslutningsstøtte 2016» som arrangeres i Trondheim 26. – 27. oktober. Konferansen setter