AMNYTT 4/2016 - Page 80

80 / 158 Andelen fornybar energi vil da å utgjøre over 40 prosent. Resultatene fra målingene så langt, dokumenterer potensialene for besparelser i CO2-utslipp antatt under forprosjektet. Det gjenstår å registrere aggregatets eksakte dieselforbruk. Vi tror forøvrig det er mulig å oppnå større besparelser ved optimalisering av drift og tekniske løsninger. Størrelse på generator, motor og propell tror vi kan optimaliseres ytterligere. Er det mulig å klare seg med mindre batteri ombord, bidrar dette til reduserte investeringskostnader. Det gjenstår også å få målt og verifisert teknisk tilstand på den hybride løsningen, og dokumentere virkelige driftskostnader. Så langt har den hybride løsningen fungert feil- AMNYTT #4 2016 fritt, og det blir interessant å se hvilke effekter en elektrifisering av dekksutrustningen kan få. Karoline har nå vært i drift i ett år uten driftsavbrudd. Veien videre Fremtiden vil garantert gi oss flere elektriske fartøy. Partnerne i El-Max-prosjektet legger nå alt til rette for å få maksimal læring ut av verdens første el-sjark. De første tre årene skal sjarken overvåkes nøye av Siemens og Sintef for å måle drivstofforbruk, utslippsreduksjoner og effektivitet. Teknologien er nå klar for å testes i Nord-Norske farvann. Er det mulig å få til en tilrettelegging for et grønt skifte på vann, slik det er i ferd med å skje på norske veier, kan man med Karoline definitivt ha sett starten på noe stort.