AMNYTT 4/2016 - Page 79

79 / 158 AMNYTT #4 2016 Gode resultater Målet er å maksimere utnyttelsen av „medbrakt“ fornybar energi, og samtidig optimalisere arbeidsmiljøeffektene for fiskeren. Målingene viser at den momentane effekten for Karoline under steaming er 75 kw. Til sammenligning benyttes kun 20 kw under haleoperasjonen. Setting av bruk trekker rundt 50 kw. Når det gjelder effektforbruket og arbeidsmiljøet, er det derfor riktig å prioritere „medbrakt“ (energi lagret i batterier) under setting og haling av bruk, i tillegg til selve losseoperasjonen som kun trekker i underkant av 10 kw. Selve energiforbruket avhenger av tiden som går med til hver av operasjonene. Karoline har over to timers gangtid til feltet. Gangtid på rundt en time til feltet er mere normalt for denne type fartøy, selv om dette varierer stort avhengig hjemmehavnens lokalisering og hva som fiskes. For Karoline har vi registrert og beregnet følgende: Steaming Setting Haling Lossing Snitt fart (kn) 7,7 6 0,9 0,5 Tid (timer) 4,2 0,9 3 1 9,1 Effekt (kw) 75 50 20 10 Energi (kwh) 315 45 60 10 430 Operasjonene setting, haling og lossing har et samlet energiforbruk på 115 kwh, det vil si omlag 25 prosent av det samlede energiforbruket for hele sjøværet på 430 kwh. Dette viser at Gabrielsen med Karoline har en høy utnyttelse av den medbrakte fornybare energien fra land (max 135 kwh tilgjengelig). Stort potensiale for reduksjon Ved å reduser steametiden til det halve, får vi følgende måleresultater: Steaming Setting Haling Lossing Snitt fart (kn) 7,7 6 0,9 0,5 Tid (timer) 2,1 0,9 3 1 7 Effekt (kw) 75 50 20 10 Energi (kwh) 158 45 60 10 273