AMNYTT 4/2016 - Page 78

78 / 158 AMNYTT #4 2016 Bent Gabrielsen har hatt mange positive erfaringer med den elektriske fremdriften til Karoline Norsk fiskeflåte bruker 400 millioner liter med olje og diesel i året. Elektrifisering vil gjøre det mulig å kutte opp til 80 prosent av drivstofforbruket, samt skape en reduksjon i CO2-utslipp på 80 000 tonn i året. Forskningsprosjekt Med bakgrunn i resultatene fra forprosjektet og Selfas byggingen av verdens første „el-sjark“, fikk prosjekteier Selfa, med partnerne Siemens, Hydema Syd og fisker Bent Gabrielsen som eier „Karoline“ og SINTEF, økonomisk støtte fra Forskningsrådets MAROFF-program og FHF. Prosjektet gjennomfører nå måling av det virkelig energiforbruk under transitt til og fra feltet, setting og haling av bruk, og under lossing av fangsten. 10. februar 2016 startet målingene. Konklusjonen så langt i prosjektet baserer seg på målinger gjennomført under fiske i løpet av våren. Det er tilsammen målinger fra 22 sjøvær (fangst turer). Målingene vil fortsette gjennom hele prosjektet frem til høsten 2017. Verdens første hel elektriske fiskebåt har fungert i henhold til spesifikasjonene