AMNYTT 4/2016 - Page 77

77 / 158 AMNYTT #4 2016 Batteriteknologi kan revolusjonere norsk fiskenæring Verdens første elektriske sjark er sjøsatt. Om fem år er batteridrevne fiskebåter muligens blitt den nye normalen. Nyvinningen er gitt navnet Karoline. Sjarken er bygd av Selfa Arctic, som med sine mer enn 1.100 leveranser er den største produsenten av sjarker i Norge. De har lenge hatt et sterkt fokus på miljø og effektivisering. Tilpasset hardt og kaldt klima Karoline skal operere i kalde farvann i Nord-Norge. Om vinteren må fiskeflåten tåle sterk kulde, både ved landligge og i operativ drift på havet. Det betyr at fartøyene også må holdes varme ved kai. Batterikapasitet har derfor vært et viktig tema for prosjektet. Batteriene som er brukt i Siemens sitt fremdriftsmaskineri kan lades opptil 30 000 ganger før de må byttes ut. Store klimafordeler Den elektriske sjarken er resultatet av et sju år langt samarbeid mellom Selfa, Sintef og Siemens. Målet om å skape en banebrytende farkost som kan gi en av Norges mest tradisjonsrike næringer muligheten til å drastisk redusere klimautslipp er nå nådd.