AMNYTT 4/2016 - Page 76

76 / 158 Åpner mange nye muligheter innenfor fiskeri og transport Av Prosjektleder Jørn Eldby, SINTEF Nord AS og tilrettelagt av AMNYTT AMNYTT #4 2016