AMNYTT 4/2016 - Page 70

70 / 158 Høy virkningsgrad ved hjelp av permanent magneter Av Jan Eirik Schiøtz AMNYTT #4 2016